Multi-Agent Systems

MAS Lecturers Literature Schedule Outline Participants Projects Grading Results Links
Deadlines | Opdracht omschrijvingen | Uitwerkingen | 

Projecten

  Projecten 2017

 • Exploding Ketchup by Joost Doornkamp, Henry Maathuis & Ruben van Dijk
 • Sleuth card game simulator by Richard Elderman & Cor Steging
 • Communication protocols & security by Jonathan Maas, Michael Ding & Yannick Beckers
 • Logical klaverjassen by Joram Koiter, Tim Oosterhuis & Rogier de Weert
 • Sleuth by Wouter Mostard, Andrei Isachenka & Adrián Álvarez
 • Model checker for Kripke models by Leon Pater, Lennart van de Guchte & Olaf Visker
 • Mascarade by Jasper de Boer, Stefan Bussemaker & Margriet Vegter
 • Epistemic gossip protocols by Manvi Agarwal, Stipe Pandžić &Yuri David Santos
 • Little lost robot by Sjaak ten Caat, Denny Diepgrond & Stefan Knegt
 • Thirty-one by Hirad Emami Alagha, Erik Dansen & Rogchert Zijlstra

  Projecten 2016

 • Cluedo by Laura van de Braak, Luuk Boulogne and René Mellema
 • Cosmic Sociology by Andrija Curganov and Vladyslav Tomashpolskyi
 • Forehead Idiot Game by Jos van de Wolfshaars, Siebert Looije and Diederik Greveling
 • Strategic Voting by Bastiaan van Loon, Steven Bosch and Jelle van Wezel

  Projecten 2015

 • Locating UAVs using Ground Stations by Arryon Tijsma and Noel Luneburg
 • The Stable Marriage Problem by Diederik van Krieken, Pieter de Rooij and Sebastiaan Grasdijk
 • Resource Negotiation by BDI Agents by Gereon Vienken, Wouter Reckman and Simon Brouwer
 • Epistemic Logic Playground by Laura Baakman and Rick van Veen
 • The Pirate Game by Bart Marinissen and Masja Bronts
 • The Pirate Game by Francesco Bidoia, Matthia Sabatelli and Zhenwei Shi
 • The Resistance by Michael Lekander, Maikel Withagen and Thomas Derksen
 • Prisoners and Hats by Niels Kluiter and Sweta Singh

  Projecten 2014

 • Werewolves by Egbert Brilman, Johan Los and Gerben Bergwerff
 • Muddy children with assignment by Marc Volger, Anton Mulder and Rick van der Mark
 • How a lie can become the truth by Arnoud van der Molen, Ivo Bril and Ben Wolf
 • 777 by M. Elsioufy and Jan Willem de Jonge
 • Golden Balls by Aliene van der Veen, Arjen Zijlstra and Martien Scheepens
 • Modeling agents in the game of horse race betting by Rutger Alders and Tim van Elteren
 • An analysis of the card game Kemp by Marc Cardus and Tom Gankema
 • Hanabi by Erik Schaftenaar and Jeroen van Asselt
 • Theorem prover for S5 + PAL by Hein de Haan and Martijn Wagenaar
 • Game of 30 by Rik Smit and Pieter Bosma

  Projecten 2013

 • What's My Number? by Ciarán Lier and Michiel van der Ree
 • Ezelen by Jelmer van der Linde and Inge Doesburg
 • Using Priest Modal Tableaux to Visualise Kripke Models by Marcel Koonstra and Gido Schoenmacker
 • Blufpoker by Marten Schutten and Michiel van de Steeg
 • Weerwolven by Herbert Kruitbosch, Mark Scheeve and Harm de Vries
 • The Sum Game by Dirk Nederveen, David Otterbein and Mirjam de Vos
 • A game of lying agents by Damian Podareanu and Vincent Slot

  Projecten 2012

 • "Wie is...de mol?" (The mole) by Zhe Sun, Jelle Nauta, and Coen Jonker
 • Usable OOPS by Wiard Jorritsma and Nino van Hooff
 • The game of Zwarte Pieten ('Old Maid') by Koen Brinks, Frank Doesburg and Joost Timmerman
 • The game of Klaverjassen by Joris de Keijser and Wolter Peterson
 • The consecutive number riddle by Sander Kelders and Jorge Medina
 • A variation on Cluedo by Thiri Haymar Kyaw
 • The game of Saboteur by Eveline Broers, Eric Jansen and Dyon Veldhuis
 • Extending OOPS to support additional axiom schemes by Lourens Elzinga, Wouter Reckman and Rik Timmers
 • The game of Beverbende (Beaver Gang) by Anita Drenthen, Sybren Jansen and Ayla Kangur

  Projecten 2011

 • TLS 1.2 Explained by Zetao Chen, Harm Hermsen and Gijs Slijpen
 • Pandora's Box by Amirhossein Shantia and Ron Snijders
 • ELPC: Epistemic Logic Proof Checker by Daniel Wedema
 • Who is who ? by Peter Smit and Eva van Viegen
 • Hangman by Jefta Saija and Ruud Henken
 • Virtual Quartet by Marko Doornbos
 • Epistemic analysis of C-UDP by Adrian Millea

  Projecten 2010

 • Symantic Tableaux Solver door Gijs Hofstee
 • Tableaux Prover door Wouter Lueks en Bas Hickendorff
 • (project komt later online) door Paul Neculoiu en Florin Schimbinschi
 • Mafia door Ben van Os en Margreet Vogelzang

  Projecten 2008

 • Bridge door Heiko Harders en Roeland van Batenburg
 • Zeeslag door Auke-Dirk Pietersma en Ted Schmidt
 • Modal Logic Tableau Prover door Twan van Laarhoven
 • Cluedo door Roelof Anne Schoenmaker en Frans Delvigne
 • Multi-agent Communication door Richard Berendsen, Tom van der Kleij en Theije Visser
 • Traveler's Dilemma door Sander Land, Tim Havinga en Joel van Neerbos
 • Som en Product door Harmen de Weerd
 • Modelling CiwLi door Eamon Nerbonne en Ando Emerencia
 • Kwartetten door Meilof Veeningen en Charlotte Vlek
 • Agent-based redeneren over de omgeving door Lise Pijl en Popke Altenburg

  Projecten 2007

 • Multi-agent simulation of the Ultimatum Game with knowledge factors door Stijn Colen en Erwin Scholtens
 • Toepen with reasoning agents door Tijs Zwinkels en Jelle Prins
 • Sinterklaaslootjes door Martin Klomp en Stefan Renkema
 • Win or Lose door Lennart van Luijk en Jeroen Kuijpers
 • Diplomacy door Niels van Dijk en Gerben van Eerten
 • The Da Vinci Code Game door Kim Does, Jesse van den Kieboom en Stephanie Kemna
 • Da Vinci Code Game door Matthijs Zwinderman, Jaldert Rombouts en Tessa Verhoef
 • Gossip door Jordy Oldenkamp en Tiemen Rozeboom
 • When Common Knowledge cannot be achieved door Harry de Groot en Jan Gerard Gerrits
 • Object Oriented Prover for S5n door Elske van der Vaart en Gert van Valkenhoef
 • Analysis of the OpenPGP and OTR protocols door Pieter de Bie en Michiel Holtkamp

  Projecten 2006

 • Common Belief door Connor Stromberg en Dimitri Vrehen
 • Ezelen door Gerard van der Lei
 • Coordinated Attack Problem door Jeroen van Dijk, Stephan Harmsen en Maarten van der Veen
 • BAN-Logica door Klaas Werkman, Sander Foekens en Lammert Dijkstra
 • Bieden bij Bridge door Koen Haak, Hanno Koeslag en Maarten Jacobs
 • Three number problem door Maarten van Grootel, Chris Janssen en Selwin van Dijk
 • Poker door Mart van de Sanden, Marlies de Koning en Bram Neijt
 • Roddelen in een groep door Roland Veen, Gert-Jan de Vries en Han Stiekema
 • Sleeping Beauty door Janneke de Bijl

  Afgeronde projecten uit voorgaande jaren

 • Semantische benadering van Sam en Pro , door Peter Bakema en Sietse Rispens.

 • probleem
  Sam & Pro staan in een kamer, waarvan ze de afmetingen niet kennen. Ze weten wel het volgende (als "common knowledge"):

  - De lengte l en de breedte b zijn allebei natuurlijke getallen met: 2 =< b =< l =< 99.
  - Sam krijgt te horen wat de som van l en b is.
  - Pro krijgt te horen wat het product van l en b is.
  - Sam & Pro kunnen perfect rekenen en logisch redeneren.

  Als eerste wordt behandeld hoe Sam & Pro het vraagstuk hebben opgelost. Als tweede wordt behandeld hoe het probleem gezien vanuit een buitenstaander wordt opgelost.

  oplosmethode
  Het Sam & Pro vraagstuk wordt opgelost door het probleem semantisch aan te pakken. Dit houdt in dat er een opsomming plaatsvindt van alle werelden die voor Sam & Pro toegankelijk zijn. Doordat in iedere stap van de dialoog die Sam & Pro voeren de kennis van Sam, de kennis van Pro en de Common Knowledge verandert, veranderen ook steeds hun wereldbeelden. Op het laatst hebben ze toegang tot 1 en dezelfde wereld wat dan de oplossing is van het vraagstuk.

  onderdeel stof
  Common Knowledge, kripkemodellen
   

 • Test normaalvormen, door Harmen Wassenaar.

 • probleem
  Hoe vind je de normaalvorm voor S5 modellen met 1 agent?
  Voor het vinden van de normaalvorm in S5 voor 1 agent is er een machientje gemaakt die van formules de normaalvormen maakt.

  oplosmethode
  S5 modellen, en modale logica in het algemeen, zijn een uitbreiding van de propositielogica, waarbij een aantal nieuwe operatoren, axioma's en regels toegevoegd zijn.
  Net als in de propositielogica kan er onderscheid gemaakt worden tussen normalisering en vereenvoudiging van een een formule. Om een formule in de normaalvorm te schrijven zijn er slechts 3 basis equivalenties nodig, in combinatie met de regels uit de propositielogica.

  onderdeel stof
  normaalvormen, S5 voor 1 agent
   

 • Verschillende spelstrategieen en undercut, door Gerben Blom en Fiona Douma

 • probleem
  Het spel Undercut is een eenvoudig spelletje dat door D.H. Hofstadter bedacht is tijdens een lange saaie autorit met een vriend van hem. Het idee achter het spel is om je tegenstander te verleiden tot het doen van bepaalde zetten, zodat je daar zelf gebruik van kunt maken.
  Er is implementatie gemaakt van dit spel om het interactief op het internet te spelen.

  oplosmethode
  Het achterliggende computerbeslissysteem is gebaseerd op verschillende strategieprincipes.
  Voor de menselijke strategie hebben we enerzijds rekening gehouden met de manier waarop mensen dit spel spelen en aan de andere kant geprobeerd dit met kennislogica te beschrijven. We zijn uitgegaan van een aantal basis strategieen die toegepast worden. Dit zijn een beetje losse manieren om het spel te spelen, maar als persoon heb je ook vaak de neiging om 'maar wat te zeggen'.

  Om een logische beschrijving te maken zijn we uitgegaan van het Kripke model dat het spel Undercut beschrijft.

  onderdeel stof
  Kripke modellen
   
 • Sam en Pro, door Karin Zondervan, Caren Wolferink, Jan Willem Wennekes

 • probleem
  Sam & Pro staan in een kamer, waarvan ze de afmetingen niet kennen. Ze weten wel het volgende (als "common knowledge"):

  - De lengte l en de breedte b zijn allebei natuurlijke getallen met: 2 =< b =< l =< 99.
  - Sam krijgt te horen wat de som van l en b is.
  - Pro krijgt te horen wat het product van l en b is.
  - Sam & Pro kunnen perfect rekenen en logisch redeneren.


  oplosmethode
  Sam en Pro en buitstaanders moeten gebruik maken van kennislogica om hun probleem op te lossen. Je kan bij het oplossen van het vraagstuk bovendien gebruik maken van de eigenschappen van priemgetallen.


  onderdeel stof
  kripke modellen
   

 • Roddelende vriendinnen in Logics WorkBench, door Maartje van der Veen en Geertje Zwarts

 • probleem
  De Nationale Wetenschapsquiz 1999 bevatte de volgende vraag: "Zes vriendinnen hebben ieder een roddel. Ze bellen elkaar. In elk gesprek wisselen ze alle roddels uit die ze op dat moment kennen. Hoeveel gesprekken zijn er minimaal nodig om iedereen op de hoogte te stellen van alle zes de roddels? a. zeven b. acht c. negen "

  oplosmethode
  Er is een implementatie gemaakt van een eenvoudigere versie van dit probleem in de Logics Workbench. Hierin kun je de LWB vragen of een stelling bewezen kan worden of niet vanuit je programma. Verder wordt er ingegaan op de vraag onder welke omstandigheden de nieuwtjes Common Knowledge worden of niet.

  onderdeel stof
  Common Knowledge
   
 • Cluedo door Michiel Dirriwachter en Theo de Vries.

 • probleem
  Cluedo is een bordspel dat wordt gespeeld met maximaal zes spelers. Het spel draait om het zo snel mogelijk oplossen van een moord. Deze moord is gepleegd door een persoon in het spel, in een bepaalde ruimte, met een bepaald wapen. De spelers moeten zien uit te vinden om welke combinatie van deze drie het gaat.

  In dit project wordt op een grafische manier gedemonstreerd hoe de kennis van een speler verandert in een spelsituatie van drie spelers.

  oplosmethode
  Een webdemonstratie (helaas werken niet alle buttons)

  onderdeel stof
  Common Knowledge, kripkemodellen.
   
 • The Muddy Children door Cynthia van Weeren en Dylan van Iersel

 • probleem
  "The Muddy Childeren" is een mooi voorbeeld van het gebruik van epistemische logica in alledaagse gebeurtenissen. Het gaat over kinderen waarvan er enkele modder op hun hoofd hebben. Door logisch te redeneren en met behulp van enkele aanwijzingen is af te leiden wie er modder op zijn hoofd heeft en wie niet.

  oplosmethode
  Een powerpointpresentatie die het probleem visualiseert.

  onderdeel stof
  Kripkemodellen, common knowledge.
   
 • Protocol Simulatie door Arjen van Staalduinen, Berco Beute en Jan Misker

 • probleem
  Om de werking van de protocollen A en B, behandeld in de cursus, inzichtelijker te maken hebben Arjen, Berco en Jan een simulatie geschreven in Java.

  oplosmethode
  Deze simulatie is te zien in een Applet.

  onderdeel stof
  Communicatieprotocollen
   
 • Zeven Zegels Probleem door Barteld Kooi

 • probleem
  In het boek 'De Prinses of de Tijger' van Raymond Smullyan staat het volgende probleem:
  Drie proefpersonen - A, B en C - waren allen volmaakte logici. Elk van hen kon ogenblikkelijk alle gevolgtrekkingen maken uit een reeks vooronderstellingen. Ook wist ieder dat elk van de anderen een volmaakt logicus was. Deze drie kregen zeven zegels te zien: twee rode, twee gele en drie groene. Toen werden ze geblinddoekt, en er werd op ieders voorhoofd een zegel geplakt; de overblijvende zegels werden in een lade gelegd. Toen de blinddoeken afgenomen waren, werd aan A gevraagd: 'Weet je 1 kleur die je zeker niet hebt?' A antwoordde: 'Nee.' B werd dezelfde vraag gesteld en hij antwoorde: 'Nee.' Is het mogelijk uit deze informatie de kleur van de zegel van A af te leiden, of die van B, of die van C?

  oplosmethode
  Het probleem is oplost door zoveel mogelijk werk aan de Logics Work Bench over te laten.
  Alle relevante informatie over de zegels, wat A,B en C van elkaar weten en dergelijke is in logische formules weergegeven, zodat de Logics Work Bench die zou kunnen interpreteren.
  Met de Logics Work Bench zou je een aantal interessante vragen kunnen beantwoorden: Is de formalisatie goed gelukt? Welke axioma's heb je nodig om de afleidingen te kunnen maken? Is het 'common knowledge' dat A niet weet welke kleur zij zeker niet heeft. Wat is de 'intentiediepte' die je nodig hebt om de afleidingen te kunnen maken. etc.

  onderdeel stof
  Common knowledge, kripkemodellen
   
 • Geheimen door Robert-Reinder Nederhoed

 • probleem
  Binnen groepen wordt complex met kennis en vermoedens over bekenden omgegaan. Hoe vaak wordt iets wel verteld met als inleiding: "Ik mag dit eigenlijk niet vertellen, maar..." of "Dit moet je echt voor je houden, maar wist je dat..."? We weten veel over onze vrienden en hun vrienden, vaak meer dan zij zich realiseren. We vergeten vaak dat dat andersom ook zo is...
  In dit project wordt een beeld geschetst van relaties binnen een groep en van hoe informatie zich verspreidt over de leden van een groep.

  oplosmethode
  Er wordt een model gemaakt van mogelijke relaties tussen personen. Daarna worden er enkele regels over het doorvertellen afgesproken. Dan wordt er door middel van redeneren en kripke modellen gedemonstreerd hoe geheimen niet echt geheim blijven.

  onderdeel stof
  Kripkemodellen, redeneren
   
 • Het Russisch Kaartspel door Liesbeth Flobbe, Suzanne Hendrickxs en Wouter Lieffijn

 • Het Probleem
  Zie de openprojecten pagina

  Uitwerking
  Het verslag
  De implementatie
  2010