[Onderstaande dateert van 1994]

Uitslag Kuifjekwis(je)

De opgave in deze kwis was eenvoudig. Kennelijk was men niet zo enthousiast om hiermee aan de slag te gaan, want er zijn welgeteld drie inzendingen binnengekomen. Een bedroevend aantal. :-( Ik ben wel benieuwd naar het *waarom* hiervan, dus laat horen! De aard van deze kwis was duidelijk anders dan eerdere, en wellicht te saai, te boekhoudkundig? Wellicht verraadt dit het karakter van de inzenders en mijzelf ;-) Voor mij was het bestaan van al die versies altijd een van de leuke extra's van Kuifje.

In elk geval bedank ik de inzenders, sowieso al trouwe kwisdeelnemers: Arno Lodder, Floris Wiesman en Dik Winter.

De uitslag is als volgt:

                        
1. Dik Winter           tekst:107       beeld:26        totaal:133
2. Floris Wiesman       tekst:52        beeld:47        totaal:99
3. Arno Lodder          tekst:0         beeld:5         totaal:5
Ik heb eenvoudigweg de items geturfd die de inzenders zelf als eenheden aangaven, met hier en daar wat willekeur. :-) Zo heb ik Floris enigszins benadeeld door al te vage items, zoals 'nieuwe vertaling', geen punt toe te kennen. Floris heeft ook zichzelf nog benadeeld, door na de deadline extra informatie te versturen ...

Interessant om te melden is nog de verschillende werkwijze van de deelnemers (voor zover ik die ken natuurlijk):

Een van de doelen van deze kwis was om de verspreide informatie over alle wijzigingen in Kuifje-albums bij elkaar te brengen. Het is dan ook mijn bedoeling om de inzendingen te gebruiken voor het maken van een zo compleet mogelijk bestand. Ik heb het nog niet gedaan, en dat zal ook nog wel even duren.

Hieronder de inzendingen van de deelnemers. Floris' extra inzending is niet verwerkt. Ik heb nog geen commentaar geleverd, en dat duurt misschien wel tot het totaalbestand wordt aangemaakt.

Er zit veel moois tussen. Verbaas je en sla na!

Groeten, Bart


Bart's homepage