NWO/ToKeN2000 project: Intelligent Information Retrieval and Presentation in public historical multimedia databases (I2RP)

Het I2RP project stelt zich ten doel om oplossingen te ontwikkelen voor het zoeken naar multimedia, waarbij de aandacht vooral gericht wordt op de integratie van meerdere facetten (modules) in een multimediale zoekcontext. Hoewel de prestaties van beeldzoekmachines langzamerhand steeds beter worden, is het duidelijk geworden dat voor een effectief gebruik meer systeemfuncties nodig zijn rondom de kern van het zoekalgoritme. Het deelproject Cuypers (CWI) richt zich op een dynamische en contextgevoelige weergave van media, die rekening houdt met de eisen van de gebruiker en de limitaties van zijn of haar systeem. Om de interesses en intenties van de gebruiker te modelleren, is er onderzoek nodig naar een lerend gebruikersmodel. Dit laatste is het onderwerp van het deelproject Optima (RuG). Omdat de menselijke gebruikers hun kennis organiseren op basis van semantiek, is het tevens nodig methoden te ontwikkelen die op een natuurlijke en interactieve wijze semantische categorisatie en reorganisatie van kennis toelaten (deelproject GO, UM). Op basis van de beschikbaarheid van een semantisch netwerk met betrekking tot een historisch onderwerp is het uiteindelijk mogelijk om niet alleen visueel maar ook in de vorm van Nederlandse spraak informatie aan de gebruiker te geven over een gezocht onderwerp. De vertaling van semantische kernrepresentaties naar Nederlandse zinnen en de omzetting hiervan naar een spraaksignaal, is het onderwerp van het deelproject Spreekbuis (UL).

Coordinator: prof. dr. Lambert Schomaker

I2RP is een overkoepelend project met vier deelprojecten:


schomaker@ai.rug.nl