Laatste toevoegingen/recent additions

Acro 2000 - logo- Euro probleem pagina
- Euro problem page

- Euro conversie tabel/conversion table:

Euro Nederlandse gulden
/Dutch guilder
Duitse/German Mark
1,00000 2,20371 1,95583
1 2,20 1,96
10 22,04 19,56
100 220,37 195,58
1000 2203,71 1955, 83
15 33,06 29,34
23 50,69 44,98
30 66,11 58,67
31 68,32 60,63
46 101,37 89,97
62 136,63 121,26


- NoŽl Spauwens goede mobiele nummer is 06-53642880. (Hij is trouwens ook te bereiken op 024-3558718.)
- NoŽl Spauwen's correct mobile phone number is 00-31-6-53642880. (He can also still be reached at 00-31-24-3558718.)

- Oproep om het festival van volgend jaar te organiseren!
- Convocation to organise next year's festival!

- De routebeschrijving naar het festivalterrein is toegevoegd.
- Directions for travelling to the festival location have been added.

- Zoals altijd is deelname aan het festival op eigen risico. Zie de algemene informatie.
- Participation at the festival is as always at your own risk. See the general information.


Acro 2000 - logo Festival page