Bachelor and master projects

Bart Verheij


Home - Teaching
Experiment: In case you can't read Dutch, this Google translation may be helpful (somewhat! :-)).

Open projecten

 • Argumentatiesoftware

  Argumentatiesoftware beoogt ondersteuning te bieden bij argumentatietaken. Voorbeelden van zulke taken zijn het ontwerpen van een redenering (denk bijvoorbeeld aan een advocaat die een pleitnotitie schrijft) en het voeren van een discussie over een onderwerp (bijvoorbeeld op een webforum bij een meningsverschil over een actueel politiek onderwerp). Er is een aantal systemen gebouwd, meestal experimenteel. Zie bijvoorbeeld mijn eigen experimentele ArguMed systeem.

  Er zijn allerlei onbeantwoorde vragen op het gebied van argumentatiesoftware. Hoe moet argumentatiesoftware eruit zien? Wanneer is argumentatiesoftware nuttig? Wat is handig voor een gebruiker? Is het belangrijk dat er een onderliggende argumentatielogica is? En zo ja, hoe ziet die er dan uit?

  In dit project lever je een bijdrage aan de beantwoording van zulke vragen. Het project sluit aan bij dat over arguing agents.

 • Arguing agents

  Een uitgangspunt bij het onderzoek naar multi-agentsystemen is dat agenten hun eigen doelen nastreven. Er kunnen dan ook belangenconflicten ontstaan. Eén van de manieren om conflicten te hanteren is argumentatie. Bij argumentatie probeert een agent zijn eigen standpunten te onderbouwen en die van andere te ondermijnen. Door standpunten en redenen ervoor en ertegen uit te wisselen kunnen agenten proberen overeenstemming te bereiken. Zelfs als er geen overeenstemming wordt bereikt, kan argumentatie productief zijn door de informatieuitwisseling die erbij plaatsvindt.

  Doel van dit project is een stap te zetten bij de implementatie van argumenterende agenten. Het project sluit aan bij dat over argumentatiesoftware.

 • Computationele en formele modellering van redeneren en argumentatie

 • Juridische toepassingen van Kunstmatige Intelligentie

Andere ideeën op het grensgebied van agentgebaseerde simulatie, argumentatie en/of recht zijn altijd bespreekbaar.

Lopende en afgesloten projecten

Voorbeelden van lopende en afgesloten projecten staan op deze pagina.