Oplossing van casusposities over onrechtmatige daad met moderne logische hulpmiddelen

Bart Verheij

Abstract

(Slot) In dit artikel is laten zien hoe elementen uit het juridische leerstuk van de onrechtmatige daad met behulp van moderne logische hulpmiddelen kunnen worden geanalyseerd en hoe die analyse vervolgens kan worden toegepast bij de oplossing van casusposities. De moderne logische hulpmiddelen maken het mogelijk om voor juristen alledaagse redeneerpatronen, zoals het wegen van redenen en uitzonderingen op regels, op natuurlijke wijze in de analyses te betrekken. Voorheen was dat niet mogelijk door klassiek-logische taboes zoals inconsistentie en niet-monotonie. Het moderne rechtslogicaonderzoek benut het beste van twee werelden: het brengt de in de juridische praktijk gegronde intuÔtie en de in de logica geŽiste precisie samen. De hoop is dat de nieuwe ontwikkelingen in de rechtslogica uiteindelijk zullen bijdragen aan de verdere systematisering en ontmythologisering van juridische argumentatie.

Reference:
Verheij, B. (2000). Oplossing van casusposities over onrechtmatige daad met moderne logische hulpmiddelen. Met recht en reden. Bijdragen aan het Derde Symposium Juridische Argumentatie, 18 juni 1999 te Rotterdam (red. E.T. Feteris, H. Kloosterhuis, H.J. Plug en J.A. Pontier), p. 221-230. Ars Aequi Libri, Nijmegen.


Bart Verheij's home page - research - publications