Over de logische samenhang tussen casus en regels

Bart Verheij

De twee belangrijkste typen rechtsbronnen zijn regelgeving en precedenten. Beide typen hebben een bijbehorend redeneerpatroon voor het vaststellen van rechtsgevolgen: regelgeving kan worden toegepast en precedenten kunnen worden nagevolgd. De modellering van deze twee redeneerpatronen met behulp van logische technieken heeft recent een hoge vlucht genomen. Over de logische samenhang tussen de twee is minder bekend, al is ook hier al vooruitgang geboekt. Dit stuk richt zich op deze samenhang. De hoofdvraag is: in hoeverre zijn regeltoepassing en precedentnavolging als twee kanten van eenzelfde logische medaille te beschouwen? Bevindingen uit het grensgebied van logica & recht zullen hierbij als uitgangspunt dienen.

Manuscript

Reference:
Verheij, B. (2007). Over de Logische Samenhang tussen Casus en Regels. 'Alles Afwegende....' Bijdragen aan het Vijfde Symposium Juridische Argumentatie. Rotterdam 22 Juni 2007. (eds. E.T. Feteris, H. Kloosterhuis, H.J. Plug & J.A. Pontier), pp. 331-338. Nijmegen: Ars Aequi Libri.


Bart Verheij's home page - research - publications