Is recht door een evolutionair proces ontstaan?
(Did the law originate from an evolutionary process?)

Bart Verheij

Abstract

Reference:
Verheij, B. (2004). Is recht door een evolutionair proces ontstaan? Over leven en recht. Opstellen aangeboden aan Prof. mr. N.H.M. Roos ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Metajuridica (eds. F. van Dun, N. Baakman, J. Hage and A. Jettinghoff), pp. 77-81. Shaker Publishing, Maastricht.

Download manuscript (in PDF-format)


Bart Verheij's home page - research - publications