De bouw van juridische kennissystemen. Boekbespreking proefschrift M.C.M. Weusten

Bart Verheij

Abstract

(Inleiding) Marnix Weusten heeft onderzoek gedaan naar de bouw van juridische kennissystemen. Een juridisch kennissysteem is een computertoepassing die - gebruik makend van in het systeem opgeslagen juridische informatie - ondersteuning biedt bij juridische taken. Bij de bouw van juridische kennissystemen komt heel wat kijken: aan de ene kant is rechtswetenschappelijke kennis nodig, aan de andere kant informatietechnologische. Het samenvloeien van die twee zeer verschillende disciplines, de rechtswetenschap en de informatietechnologie, heeft geleid tot een interdisciplinair onderzoeksgebied dat wel als rechtsinformatica wordt aangeduid. Nederlandse onderzoekers zijn - verenigd in de stichting JURIX - internationaal actief op dit gebied.

Weusten heeft zich in zijn onderzoek gericht op drie problemen. Ten eerste vroeg hij zich af of het mogelijk is een methodologische beschrijving te geven van het proces van het ontwikkelen van een juridisch kennissysteem. Ten tweede onderzocht hij mogelijkheden om programmatuur en instructies voor ontwikkelaars te maken die de bouw van een juridisch kennissysteem aan de hand van de methodologie konden ondersteunen. Ten derde wilde hij weten of een volgens de methodologie geproduceerd juridisch kennissysteem in de praktijk gebruikt kon worden.

Het aan de Universiteit Utrecht uitgevoerde onderzoek is gestart in 1986. Het resulterende proefschrift werd op 10 maart 1999 succesvol verdedigd. Promotores waren prof. dr. A.W. Koers en prof.dr. H.J. van den Herik.

(Slot) Weusten heeft degelijke en gebruikersvriendelijke juridische kennissystemen ontwikkeld. Hij heeft zich hierbij niet gericht op een theoretische bijdrage aan de kunstmatige intelligentie of de cognitiewetenschap. Zijn onderzoek onderscheidt zich door de praktische haalbaarheid en de professionele bruikbaarheid van de juridische kennissystemen op de eerste plaats te zetten. De juridische kennissystemen die hij, zijn motto 'the proof of the pudding is in the eating' indachtig, op de markt heeft gebracht, smaken naar meer. Professionals op het gebied van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en de overdrachtsbelasting kunnen inmiddels nuttig gebruik maken van de kennissystemen WVP en OVB. En dan te bedenken dat nog veel meer juridische domeinen op vergelijkbare wijze toegankelijk kunnen worden gemaakt ...

Reference:
Verheij, Bart (1999). De bouw van juridische kennissystemen. Boekbespreking van: M.C.M. Weusten, De bouw van juridische kennissystemen, KRT: methodologie en gereedschap (Proefschrift Universiteit Utrecht). Recht en elektronische media (R&EM) 1999, nr. 3, blz. 19 - 22. Ook gepubliceerd in BNVKI newsletter, Vol. 16, No. 5, pp. 145-149.

Download manuscript (in PDF-format)


Bart Verheij's home page - research - publications