Vaardig met recht. Over casus oplossen en andere juridische vaardigheden
(Skilful in the law. On case solving and other legal skills)

Bart Verheij, Jaap Hage, Tanja van der Meer and Georges Span

Abstract

In dit boek komen vaardigheden aan de orde die nuttig zijn bij het oplossen van juridische casus. Er wordt daarbij speciaal aandacht besteed aan het onderbouwen van een standpunt, het gebruik van bronnenmateriaal (met name wet, jurisprudentie en handboeken) en schriftelijke rapportage. Uitgangspunt van het boek is een methodische aanpak van casus oplossen. De kern van de methode bestaat uit drie stappen, te weten regelanalyse, voorwaardentoetsing en het afleiden van het rechtsgevolg. De vaardigheden worden in nauwe aansluiting bij juridische inhoud en praktische toepassing behandeld. Elk hoofdstuk bevat daarom vragen en opdrachten waarin de vaardigheden geoefend kunnen worden.

Reference:
Verheij, B., Hage, J., van der Meer, T. and Span, G. (2004). Vaardig met recht. Over casus oplossen en andere juridische vaardigheden. Boom Juridische uitgevers, Den Haag.

Download table of contents and preface (in PDF-format)


Bart Verheij's home page - research - publications