ITeR-project 01437112

Automatische argumentatieassistentie voor juristen

De oorspronkelijke titel van ITeR-project 01437112 is 'Rechtsregels in kennissystemen: redeneren met uitzonderingen, conflicten en toepasselijkheid'.


Bart Verheij, b.verheij at ai dot rug dot nl