Proef Nationaal Archief / Boek 7824 /Pag. 1345
L. Schomaker, 12 aug. 2003.

Uitsnede


Origineel


Rechtgezet, verbonden componenten gekleurd

Menselijke annotatie


Novb 16 42 Rappt. MD 11 Novb no 108 tot het toekennen 
      eener jaarlijksche vergoeding voor bureaukosten 
      aan den Secretaris van de Commissie ingesteld 
      tot herziening van het reglement nopens de 
      burgerlijke werklieden bij de Inrichtingen 
      der Artillerie, enz.
                   __
                   ____Besluit fiat

(de computer zal dat nog moeten leren)

'Rappt. MD' betekent overigens: Rapport (=voordracht) van het Militair Departement (=minister van Oorlog).