Monk search engine for handwritten words - NA/KdK collection - Statistiek

KdK: Archief van het Kabinet der Koningin, 1898-1945, Periode 1814-1988
(totale omvang 598 meter; 4660 inventarisnummers)
Boektitels: Indices op het verbaal: boek 7823, jaar 1903; boek 3965, jaar 1897; boek 3960, jaar 1893


De handgeschreven KdK index verwijst naar concrete (papieren) poststukken in het Nationaal Archief waar U verdere informatie kunt vinden. Deze digitale index is totstandgekomen door een combinatie van collaboratieve annotatie via het web en de daarop getrainde handschriftherkenningsmethoden uit het systeem 'Monk'. Er is een selectie gemaakt van termen die met een hoofdletter beginnen: dit zijn vaak eigennamen en plaatsnamen. Het Monk systeem belooft geen volledigheid. Machinale en/of menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. De waarde van het systeem is gelegen in de ontsluiting van teksten die voorheen alleen op papier beschikbaar waren. Deze resultaten zijn experimenteel en komen uit de onderzoeksprojecten NWO/Scratch, NWO/Morph, en SNN/Target
L. Schomaker, ALICE, Rijksuniversiteit Groningen/ H. van Schie, Nationaal Archief, Den Haag (Last update of these static tables: Sat Apr 9 13:02:44 CEST 2011)
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 1. Statistiek KdK 1903, bladz. 0544 regel 005   [Posterijen, Telegraphie en Telephonie]
 2. Statistiek KdK 1903, bladz. 0757 regel 008   [Statistiek]
 3. Statistiek KdK 1903, bladz. 0758 regel 002   [Statistiek]
 4. Statistiek KdK 1903, bladz. 0758 regel 012   [Statistiek]
 5. Statistiek KdK 1903, bladz. 0759 regel 003   [Statistiek]
 6. Statistiek KdK 1903, bladz. 0759 regel 027   [Statistiek]
 7. Statistiek KdK 1903, bladz. 0760 regel 022   [Statistiek]
 8. Statistiek KdK 1903, bladz. 0761 regel 017   [Statistiek]
 9. Statistiek KdK 1903, bladz. 0762 regel 009   [Statistiek]
 10. Statistiek KdK 1903, bladz. 0762 regel 025   [Statistiek]
 11. Statistiek KdK 1903, bladz. 0763 regel 005   [Statistiek]
 12. Statistiek KdK 1903, bladz. 0847 regel 022   [Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien]
 13. Statistiek KdK 1893, bladz. 0419 regel 002   [Statistiek]