Monk search engine for handwritten words - NA/KdK collection - Staten

KdK: Archief van het Kabinet der Koningin, 1898-1945, Periode 1814-1988
(totale omvang 598 meter; 4660 inventarisnummers)
Boektitels: Indices op het verbaal: boek 7823, jaar 1903; boek 3965, jaar 1897; boek 3960, jaar 1893


De handgeschreven KdK index verwijst naar concrete (papieren) poststukken in het Nationaal Archief waar U verdere informatie kunt vinden. Deze digitale index is totstandgekomen door een combinatie van collaboratieve annotatie via het web en de daarop getrainde handschriftherkenningsmethoden uit het systeem 'Monk'. Er is een selectie gemaakt van termen die met een hoofdletter beginnen: dit zijn vaak eigennamen en plaatsnamen. Het Monk systeem belooft geen volledigheid. Machinale en/of menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. De waarde van het systeem is gelegen in de ontsluiting van teksten die voorheen alleen op papier beschikbaar waren. Deze resultaten zijn experimenteel en komen uit de onderzoeksprojecten NWO/Scratch, NWO/Morph, en SNN/Target
L. Schomaker, ALICE, Rijksuniversiteit Groningen/ H. van Schie, Nationaal Archief, Den Haag (Last update of these static tables: Sat Apr 9 13:02:43 CEST 2011)
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 1. Staten KdK 1903, bladz. 0409 regel 005   [Lager Onderwijs]
 2. Staten KdK 1903, bladz. 0409 regel 019   [Lager Onderwijs]
 3. Staten KdK 1903, bladz. 0411 regel 006   [Lager Onderwijs]
 4. Staten KdK 1903, bladz. 0416 regel 016   [Lager Onderwijs]
 5. Staten KdK 1903, bladz. 0433 regel 026   [Lager Onderwijs]
 6. Staten KdK 1903, bladz. 0443 regel 009   [Lager Onderwijs]
 7. Staten KdK 1903, bladz. 0444 regel 021   [Lager Onderwijs]
 8. Staten KdK 1903, bladz. 0446 regel 007   [Lager Onderwijs]
 9. Staten KdK 1903, bladz. 0451 regel 020   [Lager Onderwijs]
 10. Staten KdK 1903, bladz. 0488 regel 009   [Gemeentebesturen]
 11. Staten KdK 1903, bladz. 0505 regel 003   [Provinciale fondsen en inkomsten]
 12. Staten KdK 1903, bladz. 0506 regel 018   [Provinciale fondsen en inkomsten]
 13. Staten KdK 1903, bladz. 0508 regel 003   [Provinciale fondsen en inkomsten]
 14. Staten KdK 1903, bladz. 0509 regel 003   [Provinciale Reglementen en Verordeningen]
 15. Staten KdK 1903, bladz. 0509 regel 008   [Provinciale Reglementen en Verordeningen]
 16. Staten KdK 1903, bladz. 0509 regel 023   [Provinciale Reglementen en Verordeningen]
 17. Staten KdK 1903, bladz. 0510 regel 004   [Provinciale Reglementen en Verordeningen]
 18. Staten KdK 1903, bladz. 0510 regel 012   [Provinciale Reglementen en Verordeningen]
 19. Staten KdK 1903, bladz. 0510 regel 019   [Provinciale Reglementen en Verordeningen]
 20. Staten KdK 1903, bladz. 0510 regel 026   [Provinciale Reglementen en Verordeningen]
 21. Staten KdK 1903, bladz. 0512 regel 003   [Provinciale Reglementen en Verordeningen]
 22. Staten KdK 1903, bladz. 0512 regel 006   [Provinciale Reglementen en Verordeningen]
 23. Staten KdK 1903, bladz. 0512 regel 009   [Provinciale Reglementen en Verordeningen]
 24. Staten KdK 1903, bladz. 0717 regel 012   [Hooger Onderwijs]
 25. Staten KdK 1903, bladz. 0779 regel 021   [Marine]
 26. Staten KdK 1903, bladz. 0867 regel 004   [Provinciale begrootingen]
 27. Staten KdK 1893, bladz. 0187 regel 004   [Waterschappen]
 28. Staten KdK 1893, bladz. 0190 regel 017   [Waterschappen]
 29. Staten KdK 1893, bladz. 0191 regel 008   [Waterschappen]
 30. Staten KdK 1893, bladz. 0191 regel 024   [Waterschappen]
 31. Staten KdK 1893, bladz. 0411 regel 016   [Kabinet der Koningin]
 32. Staten KdK 1893, bladz. 0536 regel 009   [Gezanten en Consuls (Vreemde)]
 33. Staten KdK 1893, bladz. 0537 regel 027   [Gezanten en Consuls (Vreemde)]
 34. Staten KdK 1893, bladz. 0538 regel 012   [Gezanten en Consuls (Vreemde)]
 35. Staten KdK 1893, bladz. 0539 regel 031   [Gezanten en Consuls (Vreemde)]
 36. Staten KdK 1893, bladz. 0691 regel 020   [Dijken, polders, zeeweringen, sluizen en waterkeeringen]
 37. Staten KdK 1893, bladz. 0794 regel 005   [Gedenkteekenen en Medailles]
 38. Staten KdK 1893, bladz. 1287 regel 003   [Staten-Generaal]
 39. Staten KdK boek nr. 7820, bladz. 0195 regel 014   [Waterschappen]