Monk search engine for handwritten words - NA/KdK collection - Staf

KdK: Archief van het Kabinet der Koningin, 1898-1945, Periode 1814-1988
(totale omvang 598 meter; 4660 inventarisnummers)
Boektitels: Indices op het verbaal: boek 7823, jaar 1903; boek 3965, jaar 1897; boek 3960, jaar 1893


De handgeschreven KdK index verwijst naar concrete (papieren) poststukken in het Nationaal Archief waar U verdere informatie kunt vinden. Deze digitale index is totstandgekomen door een combinatie van collaboratieve annotatie via het web en de daarop getrainde handschriftherkenningsmethoden uit het systeem 'Monk'. Er is een selectie gemaakt van termen die met een hoofdletter beginnen: dit zijn vaak eigennamen en plaatsnamen. Het Monk systeem belooft geen volledigheid. Machinale en/of menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. De waarde van het systeem is gelegen in de ontsluiting van teksten die voorheen alleen op papier beschikbaar waren. Deze resultaten zijn experimenteel en komen uit de onderzoeksprojecten NWO/Scratch, NWO/Morph, en SNN/Target
L. Schomaker, ALICE, Rijksuniversiteit Groningen/ H. van Schie, Nationaal Archief, Den Haag (Last update of these static tables: Sat Apr 9 13:02:42 CEST 2011)
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 1. Staf KdK 1903, bladz. 0178 regel 027   [Oost-Indische Militaire Zaken]
 2. Staf KdK 1903, bladz. 0209 regel 019   [Oost-Indische Zaken]
 3. Staf KdK 1903, bladz. 0626 regel 025   [Personeel der Armee]
 4. Staf KdK 1903, bladz. 0627 regel 018   [Personeel der Armee]
 5. Staf KdK 1903, bladz. 0628 regel 013   [Personeel der Armee]
 6. Staf KdK 1903, bladz. 0640 regel 011   [Personeel der Armee]
 7. Staf KdK 1903, bladz. 0645 regel 031   [Personeel der Armee]
 8. Staf KdK 1903, bladz. 0655 regel 006   [Personeel der Armee]
 9. Staf KdK 1903, bladz. 0665 regel 020   [Militaire Verloven]
 10. Staf KdK 1903, bladz. 0845 regel 009   [Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien]
 11. Staf KdK 1897, bladz. 0024 regel 021   [Militaire pensioenen en gagementen ]
 12. Staf KdK 1893, bladz. 0335 regel 014   [Vreemde Orden]
 13. Staf KdK 1893, bladz. 0340 regel 030   [Vreemde Orden]
 14. Staf KdK 1893, bladz. 0340 regel 030   [Vreemde Orden]
 15. Staf KdK 1893, bladz. 0341 regel 032   [Vreemde Orden]
 16. Staf KdK 1893, bladz. 0452 regel 025   [Personeel der Armee]
 17. Staf KdK 1893, bladz. 0466 regel 004   [Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien]
 18. Staf KdK 1893, bladz. 0962 regel 011   [Adjudanten]
 19. Staf KdK 1893, bladz. 1050 regel 002   [Generale en Groote Staf]
 20. Staf KdK 1893, bladz. 1050 regel 012   [Generale en Groote Staf]
 21. Staf KdK 1893, bladz. 1051 regel 003   [Generale en Groote Staf]