Monk search engine for handwritten words - NA/KdK collection - StGenl

KdK: Archief van het Kabinet der Koningin, 1898-1945, Periode 1814-1988
(totale omvang 598 meter; 4660 inventarisnummers)
Boektitels: Indices op het verbaal: boek 7823, jaar 1903; boek 3965, jaar 1897; boek 3960, jaar 1893


De handgeschreven KdK index verwijst naar concrete (papieren) poststukken in het Nationaal Archief waar U verdere informatie kunt vinden. Deze digitale index is totstandgekomen door een combinatie van collaboratieve annotatie via het web en de daarop getrainde handschriftherkenningsmethoden uit het systeem 'Monk'. Er is een selectie gemaakt van termen die met een hoofdletter beginnen: dit zijn vaak eigennamen en plaatsnamen. Het Monk systeem belooft geen volledigheid. Machinale en/of menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. De waarde van het systeem is gelegen in de ontsluiting van teksten die voorheen alleen op papier beschikbaar waren. Deze resultaten zijn experimenteel en komen uit de onderzoeksprojecten NWO/Scratch, NWO/Morph, en SNN/Target
L. Schomaker, ALICE, Rijksuniversiteit Groningen/ H. van Schie, Nationaal Archief, Den Haag (Last update of these static tables: Sat Apr 9 13:02:45 CEST 2011)
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 1. StGenl KdK 1903, bladz. 0073 regel 021   [ Rechtbanken]
 2. StGenl KdK 1903, bladz. 0081 regel 018   [Gerechtshoven]
 3. StGenl KdK 1903, bladz. 0090 regel 012   [Begrootingen van Staatsbehoeften]
 4. StGenl KdK 1903, bladz. 0092 regel 009   [Begrootingen van Staatsbehoeften]
 5. StGenl KdK 1903, bladz. 0095 regel 016   [Begrootingen van Staatsbehoeften]
 6. StGenl KdK 1903, bladz. 0096 regel 018   [Begrootingen van Staatsbehoeften]
 7. StGenl KdK 1903, bladz. 0096 regel 027   [Begrootingen van Staatsbehoeften]
 8. StGenl KdK 1903, bladz. 0097 regel 008   [Begrootingen van Staatsbehoeften]
 9. StGenl KdK 1903, bladz. 0107 regel 019   [Begrootingen van Staatsbehoeften]
 10. StGenl KdK 1903, bladz. 0116 regel 012   [Begrootingen van Staatsbehoeften]
 11. StGenl KdK 1903, bladz. 0118 regel 010   [Begrootingen van Staatsbehoeften]
 12. StGenl KdK 1903, bladz. 0122 regel 023   [Begrootingen van Staatsbehoeften]
 13. StGenl KdK 1903, bladz. 0123 regel 009   [Begrootingen van Staatsbehoeften]
 14. StGenl KdK 1903, bladz. 0125 regel 018   [Begrootingen van Staatsbehoeften]
 15. StGenl KdK 1903, bladz. 0128 regel 016   [Begrootingen van Staatsbehoeften]
 16. StGenl KdK 1903, bladz. 0129 regel 009   [Begrootingen van Staatsbehoeften]
 17. StGenl KdK 1903, bladz. 0214 regel 009   [Oost-Indische Zaken]
 18. StGenl KdK 1903, bladz. 0227 regel 031   [Oost-Indische Zaken]
 19. StGenl KdK 1903, bladz. 0349 regel 023   [Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven ]
 20. StGenl KdK 1903, bladz. 0369 regel 004   [Naturalisatie]
 21. StGenl KdK 1903, bladz. 0379 regel 020   [West-Indische Zaken]
 22. StGenl KdK 1903, bladz. 0381 regel 018   [West-Indische Zaken ]
 23. StGenl KdK 1903, bladz. 0395 regel 015   [West-Indische Zaken]
 24. StGenl KdK 1903, bladz. 0482 regel 013   [Hooger Onderwijs]
 25. StGenl KdK 1903, bladz. 0497 regel 013   [Gemeentebesturen]
 26. StGenl KdK 1903, bladz. 0506 regel 030   [Provinciale fondsen en inkomsten]
 27. StGenl KdK 1903, bladz. 0766 regel 025   [Wetten en Wetboeken]
 28. StGenl KdK 1897, bladz. 0027 regel 003   [Militaire pensioenen en gagementen ]
 29. StGenl KdK 1897, bladz. 0038 regel 013   [Pensioenen bij de Marine ]
 30. StGenl KdK 1897, bladz. 0038 regel 013   [Pensioenen bij de Marine ]
 31. StGenl KdK 1897, bladz. 0055 regel 010   [Burgerlijke Pensioenen ]
 32. StGenl KdK 1897, bladz. 0055 regel 014   [Burgerlijke Pensioenen ]
 33. StGenl KdK 1897, bladz. 0055 regel 014   [Burgerlijke Pensioenen ]
 34. StGenl KdK 1897, bladz. 0109 regel 015   [Rivieren en Kanalen ]
 35. StGenl KdK 1897, bladz. 0116 regel 027   [Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen]
 36. StGenl KdK 1893, bladz. 0061 regel 006   [Begrootingen van Staatsbehoeften]
 37. StGenl KdK 1893, bladz. 0066 regel 033   [Begrootingen van Staatsbehoeften]
 38. StGenl KdK 1893, bladz. 0074 regel 012   [Begrootingen van Staatsbehoeften ]
 39. StGenl KdK 1893, bladz. 0080 regel 027   [Begrootingen van Staatsbehoeften ]
 40. StGenl KdK 1893, bladz. 0082 regel 011   [Begrootingen van Staatsbehoeften ]
 41. StGenl KdK 1893, bladz. 0082 regel 014   [Begrootingen van Staatsbehoeften ]
 42. StGenl KdK 1893, bladz. 0082 regel 032   [Begrootingen van Staatsbehoeften ]
 43. StGenl KdK 1893, bladz. 0083 regel 011   [Begrootingen van Staatsbehoeften ]
 44. StGenl KdK 1893, bladz. 0084 regel 013   [Domeinen]
 45. StGenl KdK 1893, bladz. 0085 regel 031   [Domeinen]
 46. StGenl KdK 1893, bladz. 0086 regel 016   [Domeinen ]
 47. StGenl KdK 1893, bladz. 0086 regel 030   [Domeinen ]
 48. StGenl KdK 1893, bladz. 0086 regel 033   [Domeinen ]
 49. StGenl KdK 1893, bladz. 0088 regel 014   [Domeinen ]
 50. StGenl KdK 1893, bladz. 0090 regel 013   [Domeinen ]
 51. StGenl KdK 1893, bladz. 0092 regel 021   [Naturalisatie]
 52. StGenl KdK 1893, bladz. 0097 regel 023   [Orde van den Nederlandschen Leeuw]
 53. StGenl KdK 1893, bladz. 0152 regel 013   [Nationale Militie]
 54. StGenl KdK 1893, bladz. 0158 regel 027   [Nationale Militie]
 55. StGenl KdK 1893, bladz. 0201 regel 016   [Aanbestedingen en leverantien]
 56. StGenl KdK 1893, bladz. 0202 regel 015   [Spoorwegen]
 57. StGenl KdK 1893, bladz. 0206 regel 027   [Spoorwegen]
 58. StGenl KdK 1893, bladz. 0211 regel 014   [Spoorwegen]
 59. StGenl KdK 1893, bladz. 0215 regel 020   [Oost-Indische Zaken]
 60. StGenl KdK 1893, bladz. 0221 regel 022   [Oost-Indische Zaken]
 61. StGenl KdK 1893, bladz. 0222 regel 015   [Oost-Indische Zaken]
 62. StGenl KdK 1893, bladz. 0226 regel 027   [Oost-Indische Zaken]
 63. StGenl KdK 1893, bladz. 0228 regel 013   [Oost-Indische Zaken]
 64. StGenl KdK 1893, bladz. 0229 regel 021   [Oost-Indische Zaken]
 65. StGenl KdK 1893, bladz. 0242 regel 024   [Oost-Indische Zaken]
 66. StGenl KdK 1893, bladz. 0243 regel 023   [Oost-Indische Zaken]
 67. StGenl KdK 1893, bladz. 0353 regel 021   [Burgerlijke Pensioenen]
 68. StGenl KdK 1893, bladz. 0353 regel 024   [Burgerlijke Pensioenen]
 69. StGenl KdK 1893, bladz. 0353 regel 024   [Burgerlijke Pensioenen]
 70. StGenl KdK 1893, bladz. 0390 regel 022   [Veeziekte, Veeartsenschool, Vee- en Paardenartsen en Veefonds]
 71. StGenl KdK 1893, bladz. 0425 regel 029   [Plaatselijke belastingen]
 72. StGenl KdK 1893, bladz. 0504 regel 026   [Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven]
 73. StGenl KdK 1893, bladz. 0507 regel 024   [Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven]
 74. StGenl KdK 1893, bladz. 0507 regel 027   [Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven]
 75. StGenl KdK 1893, bladz. 0525 regel 020   [West-Indische Zaken]
 76. StGenl KdK 1893, bladz. 0553 regel 021   [Oost-Indische Militaire Zaken]
 77. StGenl KdK 1893, bladz. 0568 regel 027   [Militaire pensioenen en gagementen]
 78. StGenl KdK 1893, bladz. 0580 regel 031   [Stoomwerktuigen]
 79. StGenl KdK 1893, bladz. 0621 regel 013   [Tollen]
 80. StGenl KdK 1893, bladz. 0684 regel 008   [Loodswezen]
 81. StGenl KdK 1893, bladz. 0686 regel 010   [Kroon-Domein]
 82. StGenl KdK 1893, bladz. 0686 regel 010   [Kroon-Domein]
 83. StGenl KdK 1893, bladz. 0686 regel 021   [Kroon-Domein]
 84. StGenl KdK 1893, bladz. 0686 regel 024   [Kroon-Domein]
 85. StGenl KdK 1893, bladz. 0700 regel 028   [Rivieren en Kanalen]
 86. StGenl KdK 1893, bladz. 0718 regel 007   [Onteigening ten algemeenen nutte]
 87. StGenl KdK 1893, bladz. 0718 regel 010   [Onteigening ten algemeenen nutte]
 88. StGenl KdK 1893, bladz. 0718 regel 029   [Onteigening ten algemeenen nutte]
 89. StGenl KdK 1893, bladz. 0719 regel 023   [Onteigening ten algemeenen nutte]
 90. StGenl KdK 1893, bladz. 0720 regel 012   [Onteigening ten algemeenen nutte]
 91. StGenl KdK 1893, bladz. 0720 regel 026   [Onteigening ten algemeenen nutte]
 92. StGenl KdK 1893, bladz. 0721 regel 004   [Onteigening ten algemeenen nutte]
 93. StGenl KdK 1893, bladz. 0721 regel 024   [Onteigening ten algemeenen nutte]
 94. StGenl KdK 1893, bladz. 0721 regel 027   [Onteigening ten algemeenen nutte]
 95. StGenl KdK 1893, bladz. 0721 regel 028   [Onteigening ten algemeenen nutte]
 96. StGenl KdK 1893, bladz. 0721 regel 029   [Onteigening ten algemeenen nutte]
 97. StGenl KdK 1893, bladz. 0721 regel 030   [Onteigening ten algemeenen nutte]
 98. StGenl KdK 1893, bladz. 0722 regel 015   [Onteigening ten algemeenen nutte]
 99. StGenl KdK 1893, bladz. 0723 regel 012   [Onteigening ten algemeenen nutte]
 100. StGenl KdK 1893, bladz. 0723 regel 023   [Onteigening ten algemeenen nutte]
 101. StGenl KdK 1893, bladz. 0732 regel 006   [Staten-Generaal]
 102. StGenl KdK 1893, bladz. 0732 regel 018   [Staten-Generaal]
 103. StGenl KdK 1893, bladz. 0732 regel 025   [Staten-Generaal]
 104. StGenl KdK 1893, bladz. 0734 regel 027   [Staten-Generaal]
 105. StGenl KdK 1893, bladz. 0735 regel 011   [Staten-Generaal]
 106. StGenl KdK 1893, bladz. 0735 regel 029   [Staten-Generaal]
 107. StGenl KdK 1893, bladz. 0736 regel 021   [Staten-Generaal]
 108. StGenl KdK 1893, bladz. 0737 regel 007   [Staten-Generaal]
 109. StGenl KdK 1893, bladz. 0737 regel 010   [Staten-Generaal]
 110. StGenl KdK 1893, bladz. 0737 regel 037   [Staten-Generaal]
 111. StGenl KdK 1893, bladz. 0744 regel 022   [West-Indische Zaken]
 112. StGenl KdK 1893, bladz. 0749 regel 024   [Registratie en Zegel]
 113. StGenl KdK 1893, bladz. 0754 regel 024   [Tractaten met en tusschen Vreemde Mogendheden]
 114. StGenl KdK 1893, bladz. 0754 regel 026   [Tractaten met en tusschen Vreemde Mogendheden]
 115. StGenl KdK 1893, bladz. 0754 regel 026   [Tractaten met en tusschen Vreemde Mogendheden]
 116. StGenl KdK 1893, bladz. 0760 regel 029   [Tractaten met en tusschen Vreemde Mogendheden]
 117. StGenl KdK 1893, bladz. 0761 regel 004   [Tractaten met en tusschen Vreemde Mogendheden]
 118. StGenl KdK 1893, bladz. 0762 regel 017   [Tractaten met en tusschen Vreemde Mogendheden]
 119. StGenl KdK 1893, bladz. 0790 regel 009   ['s Rijks Financien]
 120. StGenl KdK 1893, bladz. 0814 regel 011   [Algemeen Bestuur]
 121. StGenl KdK 1893, bladz. 0835 regel 008   [Wetten en Wetboeken]
 122. StGenl KdK 1893, bladz. 0835 regel 023   [Wetten en Wetboeken]
 123. StGenl KdK 1893, bladz. 0836 regel 008   [Wetten en Wetboeken]
 124. StGenl KdK 1893, bladz. 0836 regel 011   [Wetten en Wetboeken]
 125. StGenl KdK 1893, bladz. 0836 regel 016   [Wetten en Wetboeken]
 126. StGenl KdK 1893, bladz. 0836 regel 026   [Wetten en Wetboeken]
 127. StGenl KdK 1893, bladz. 0837 regel 007   [Wetten en Wetboeken]
 128. StGenl KdK 1893, bladz. 0837 regel 026   [Wetten en Wetboeken]
 129. StGenl KdK 1893, bladz. 0838 regel 005   [Wetten en Wetboeken]
 130. StGenl KdK 1893, bladz. 0838 regel 008   [Wetten en Wetboeken]
 131. StGenl KdK 1893, bladz. 0838 regel 023   [Wetten en Wetboeken]
 132. StGenl KdK 1893, bladz. 0838 regel 023   [Wetten en Wetboeken]
 133. StGenl KdK 1893, bladz. 0853 regel 014   [Ziekten]
 134. StGenl KdK 1893, bladz. 0853 regel 026   [Ziekten]
 135. StGenl KdK 1893, bladz. 0854 regel 013   [Directe belastingen enz.]
 136. StGenl KdK 1893, bladz. 0857 regel 023   [Directe belastingen enz.]
 137. StGenl KdK 1893, bladz. 0857 regel 026   [Directe belastingen enz.]
 138. StGenl KdK 1893, bladz. 0857 regel 035   [Directe belastingen enz.]
 139. StGenl KdK 1893, bladz. 0873 regel 025   [Veenderijen]
 140. StGenl KdK 1893, bladz. 0875 regel 027   [Veenderijen]
 141. StGenl KdK 1893, bladz. 0898 regel 002   [Landsdrukkerij en Staatscourant]
 142. StGenl KdK 1893, bladz. 0900 regel 003   [Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen van burgerlijke Ambtenaren]
 143. StGenl KdK 1893, bladz. 0904 regel 014   [Provinciale fondsen en inkomsten]
 144. StGenl KdK 1893, bladz. 0904 regel 017   [Provinciale fondsen en inkomsten]
 145. StGenl KdK 1893, bladz. 0905 regel 014   [Provinciale fondsen en inkomsten]
 146. StGenl KdK 1893, bladz. 0905 regel 017   [Provinciale fondsen en inkomsten]
 147. StGenl KdK 1893, bladz. 0905 regel 031   [Provinciale fondsen en inkomsten]
 148. StGenl KdK 1893, bladz. 0906 regel 010   [Provinciale fondsen en inkomsten]
 149. StGenl KdK 1893, bladz. 0932 regel 004   [Hoogen Raad der Nederlanden]
 150. StGenl KdK 1893, bladz. 1171 regel 027   [Oost-Indische Zaken]
 151. StGenl KdK 1893, bladz. 1287 regel 006   [Staten-Generaal]