Monk search engine for handwritten words - NA/KdK collection - Spoorwegen

KdK: Archief van het Kabinet der Koningin, 1898-1945, Periode 1814-1988
(totale omvang 598 meter; 4660 inventarisnummers)
Boektitels: Indices op het verbaal: boek 7823, jaar 1903; boek 3965, jaar 1897; boek 3960, jaar 1893


De handgeschreven KdK index verwijst naar concrete (papieren) poststukken in het Nationaal Archief waar U verdere informatie kunt vinden. Deze digitale index is totstandgekomen door een combinatie van collaboratieve annotatie via het web en de daarop getrainde handschriftherkenningsmethoden uit het systeem 'Monk'. Er is een selectie gemaakt van termen die met een hoofdletter beginnen: dit zijn vaak eigennamen en plaatsnamen. Het Monk systeem belooft geen volledigheid. Machinale en/of menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. De waarde van het systeem is gelegen in de ontsluiting van teksten die voorheen alleen op papier beschikbaar waren. Deze resultaten zijn experimenteel en komen uit de onderzoeksprojecten NWO/Scratch, NWO/Morph, en SNN/Target
L. Schomaker, ALICE, Rijksuniversiteit Groningen/ H. van Schie, Nationaal Archief, Den Haag (Last update of these static tables: Sat Apr 9 13:02:39 CEST 2011)
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

  1. Spoorwegen KdK 1903, bladz. 0874 regel 015   [Spoorwegen]
  2. Spoorwegen KdK 1897, bladz. 0177 regel 015   [Spoorwegen]
  3. Spoorwegen KdK 1897, bladz. 0270 regel 007   [Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden]
  4. Spoorwegen KdK 1897, bladz. 0727 regel 018   [Posterijen en Telegrafen]
  5. Spoorwegen KdK 1893, bladz. 0081 regel 015   [Begrootingen van Staatsbehoeften ]
  6. Spoorwegen KdK 1893, bladz. 0204 regel 002   [Spoorwegen]
  7. Spoorwegen KdK 1893, bladz. 0205 regel 003   [Spoorwegen]
  8. Spoorwegen KdK 1893, bladz. 0206 regel 003   [Spoorwegen]
  9. Spoorwegen KdK 1893, bladz. 0207 regel 003   [Spoorwegen]
  10. Spoorwegen KdK boek nr. 7820, bladz. 0254 regel 008   [Onteigening ten algemeenen nutte]