Monk search engine for handwritten words - NA/KdK collection - Spoorweg

KdK: Archief van het Kabinet der Koningin, 1898-1945, Periode 1814-1988
(totale omvang 598 meter; 4660 inventarisnummers)
Boektitels: Indices op het verbaal: boek 7823, jaar 1903; boek 3965, jaar 1897; boek 3960, jaar 1893


De handgeschreven KdK index verwijst naar concrete (papieren) poststukken in het Nationaal Archief waar U verdere informatie kunt vinden. Deze digitale index is totstandgekomen door een combinatie van collaboratieve annotatie via het web en de daarop getrainde handschriftherkenningsmethoden uit het systeem 'Monk'. Er is een selectie gemaakt van termen die met een hoofdletter beginnen: dit zijn vaak eigennamen en plaatsnamen. Het Monk systeem belooft geen volledigheid. Machinale en/of menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. De waarde van het systeem is gelegen in de ontsluiting van teksten die voorheen alleen op papier beschikbaar waren. Deze resultaten zijn experimenteel en komen uit de onderzoeksprojecten NWO/Scratch, NWO/Morph, en SNN/Target
L. Schomaker, ALICE, Rijksuniversiteit Groningen/ H. van Schie, Nationaal Archief, Den Haag (Last update of these static tables: Sat Apr 9 13:02:39 CEST 2011)
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 1. Spoorweg KdK 1903, bladz. 0093 regel 004   [Begrootingen van Staatsbehoeften]
 2. Spoorweg KdK 1903, bladz. 0337 regel 019   [Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven ]
 3. Spoorweg KdK 1903, bladz. 0348 regel 003   [Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven ]
 4. Spoorweg KdK 1903, bladz. 0533 regel 016   [Posterijen, Telegraphie en Telephonie]
 5. Spoorweg KdK 1903, bladz. 0841 regel 014   [Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien]
 6. Spoorweg KdK 1903, bladz. 0847 regel 011   [Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien]
 7. Spoorweg KdK 1903, bladz. 0850 regel 014   [Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien]
 8. Spoorweg KdK 1903, bladz. 0874 regel 013   [Spoorwegen]
 9. Spoorweg KdK 1903, bladz. 0875 regel 008   [Spoorwegen]
 10. Spoorweg KdK 1903, bladz. 0876 regel 006   [Spoorwegen]
 11. Spoorweg KdK 1903, bladz. 0880 regel 003   [Spoorwegen]
 12. Spoorweg KdK 1903, bladz. 0881 regel 020   [Spoorwegen]
 13. Spoorweg KdK 1903, bladz. 0881 regel 022   [Spoorwegen]
 14. Spoorweg KdK 1903, bladz. 0881 regel 028   [Spoorwegen]
 15. Spoorweg KdK 1903, bladz. 0883 regel 025   [Spoorwegen]
 16. Spoorweg KdK 1903, bladz. 0885 regel 027   [Spoorwegen]
 17. Spoorweg KdK 1903, bladz. 0892 regel 014   [Tollen]
 18. Spoorweg KdK 1897, bladz. 0092 regel 020   [Fortificatien en Militaire Gebouwen ]
 19. Spoorweg KdK 1897, bladz. 0111 regel 005   [Rivieren en Kanalen ]
 20. Spoorweg KdK 1897, bladz. 0177 regel 015   [Spoorwegen]
 21. Spoorweg KdK 1897, bladz. 0184 regel 008   [Spoorwegen]
 22. Spoorweg KdK 1897, bladz. 0197 regel 012   [Stoomwerktuigen]
 23. Spoorweg KdK 1897, bladz. 0208 regel 014   [Eereteekenen en Medailles]
 24. Spoorweg KdK 1897, bladz. 0244 regel 016   [Havens en Kaden]
 25. Spoorweg KdK 1897, bladz. 0695 regel 016   [Aanbestedingen en leverantien]
 26. Spoorweg KdK 1897, bladz. 0754 regel 010   [Spoorwegen]
 27. Spoorweg KdK 1897, bladz. 0797 regel 020   [Oranje-Nassau Orde]
 28. Spoorweg KdK 1893, bladz. 0176 regel 011   [Posterijen en Telegrafen]
 29. Spoorweg KdK 1893, bladz. 0204 regel 014   [Spoorwegen]
 30. Spoorweg KdK 1893, bladz. 0207 regel 018   [Spoorwegen]
 31. Spoorweg KdK 1893, bladz. 0209 regel 014   [Spoorwegen]
 32. Spoorweg KdK 1893, bladz. 0209 regel 024   [Spoorwegen]
 33. Spoorweg KdK 1893, bladz. 0221 regel 015   [Oost-Indische Zaken]
 34. Spoorweg KdK 1893, bladz. 0333 regel 013   [Vreemde Orden]
 35. Spoorweg KdK 1893, bladz. 0475 regel 032   [Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien]
 36. Spoorweg KdK 1893, bladz. 0512 regel 016   [Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven]
 37. Spoorweg KdK 1893, bladz. 0579 regel 014   [Stoomwerktuigen]
 38. Spoorweg KdK 1893, bladz. 0580 regel 006   [Stoomwerktuigen]
 39. Spoorweg KdK 1893, bladz. 0719 regel 015   [Onteigening ten algemeenen nutte]
 40. Spoorweg KdK 1893, bladz. 0758 regel 021   [Tractaten met en tusschen Vreemde Mogendheden]
 41. Spoorweg KdK 1893, bladz. 1216 regel 012   [Maatschappijen]
 42. Spoorweg KdK 1893, bladz. 1222 regel 008   [Spoorwegen]
 43. Spoorweg KdK 1893, bladz. 1222 regel 022   [Spoorwegen]
 44. Spoorweg KdK 1893, bladz. 1223 regel 024   [Spoorwegen]
 45. Spoorweg KdK 1893, bladz. 1224 regel 025   [Spoorwegen]
 46. Spoorweg KdK 1893, bladz. 1272 regel 019   [Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien]
 47. Spoorweg KdK boek nr. 7820, bladz. 0254 regel 008   [Onteigening ten algemeenen nutte]
 48. Spoorweg KdK boek nr. 7820, bladz. 0255 regel 005   [Onteigening ten algemeenen nutte]
 49. Spoorweg KdK boek nr. 7820, bladz. 0258 regel 007   [Onteigening ten algemeenen nutte]
 50. Spoorweg KdK boek nr. 7820, bladz. 0260 regel 022   [Onteigening ten algemeenen nutte]
 51. Spoorweg KdK boek nr. 7820, bladz. 0907 regel 009   []
 52. Spoorweg KdK boek nr. 7820, bladz. 0948 regel 014   []