Monk search engine for handwritten words - NA/KdK collection - Smit

KdK: Archief van het Kabinet der Koningin, 1898-1945, Periode 1814-1988
(totale omvang 598 meter; 4660 inventarisnummers)
Boektitels: Indices op het verbaal: boek 7823, jaar 1903; boek 3965, jaar 1897; boek 3960, jaar 1893


De handgeschreven KdK index verwijst naar concrete (papieren) poststukken in het Nationaal Archief waar U verdere informatie kunt vinden. Deze digitale index is totstandgekomen door een combinatie van collaboratieve annotatie via het web en de daarop getrainde handschriftherkenningsmethoden uit het systeem 'Monk'. Er is een selectie gemaakt van termen die met een hoofdletter beginnen: dit zijn vaak eigennamen en plaatsnamen. Het Monk systeem belooft geen volledigheid. Machinale en/of menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. De waarde van het systeem is gelegen in de ontsluiting van teksten die voorheen alleen op papier beschikbaar waren. Deze resultaten zijn experimenteel en komen uit de onderzoeksprojecten NWO/Scratch, NWO/Morph, en SNN/Target
L. Schomaker, ALICE, Rijksuniversiteit Groningen/ H. van Schie, Nationaal Archief, Den Haag (Last update of these static tables: Sat Apr 9 13:02:37 CEST 2011)
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 1. Smit KdK 1903, bladz. 0312 regel 017   [Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven ]
 2. Smit KdK 1903, bladz. 0503 regel 022   [Gemeentebesturen]
 3. Smit KdK 1903, bladz. 0547 regel 004   [Posterijen, Telegraphie en Telephonie]
 4. Smit KdK 1903, bladz. 0547 regel 009   [Posterijen, Telegraphie en Telephonie]
 5. Smit KdK 1903, bladz. 0812 regel 008   [Gratificatien]
 6. Smit KdK 1903, bladz. 0836 regel 023   [Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien]
 7. Smit KdK 1903, bladz. 0841 regel 009   [Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien]
 8. Smit KdK 1893, bladz. 0175 regel 024   [Posterijen en Telegrafen]
 9. Smit KdK 1893, bladz. 0428 regel 007   [Oost-Indische Pensioenen]
 10. Smit KdK 1893, bladz. 0586 regel 007   [Gratie]
 11. Smit KdK 1893, bladz. 0589 regel 004   [Gratie]
 12. Smit KdK 1893, bladz. 0590 regel 007   [Gratie]