Monk search engine for handwritten words - NA/KdK collection - Sergeant

KdK: Archief van het Kabinet der Koningin, 1898-1945, Periode 1814-1988
(totale omvang 598 meter; 4660 inventarisnummers)
Boektitels: Indices op het verbaal: boek 7823, jaar 1903; boek 3965, jaar 1897; boek 3960, jaar 1893


De handgeschreven KdK index verwijst naar concrete (papieren) poststukken in het Nationaal Archief waar U verdere informatie kunt vinden. Deze digitale index is totstandgekomen door een combinatie van collaboratieve annotatie via het web en de daarop getrainde handschriftherkenningsmethoden uit het systeem 'Monk'. Er is een selectie gemaakt van termen die met een hoofdletter beginnen: dit zijn vaak eigennamen en plaatsnamen. Het Monk systeem belooft geen volledigheid. Machinale en/of menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. De waarde van het systeem is gelegen in de ontsluiting van teksten die voorheen alleen op papier beschikbaar waren. Deze resultaten zijn experimenteel en komen uit de onderzoeksprojecten NWO/Scratch, NWO/Morph, en SNN/Target
L. Schomaker, ALICE, Rijksuniversiteit Groningen/ H. van Schie, Nationaal Archief, Den Haag (Last update of these static tables: Sat Apr 9 13:02:36 CEST 2011)
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

  1. Sergeant KdK 1903, bladz. 0193 regel 015   [Oost-Indische Militaire Zaken]
  2. Sergeant KdK 1903, bladz. 0268 regel 008   [Militaire pensioenen ]
  3. Sergeant KdK 1903, bladz. 0271 regel 009   [Militaire pensioenen ]
  4. Sergeant KdK 1903, bladz. 0278 regel 027   [Militaire pensioenen]
  5. Sergeant KdK 1903, bladz. 0289 regel 021   [Militaire pensioenen]
  6. Sergeant KdK 1903, bladz. 0292 regel 011   [Militaire pensioenen]
  7. Sergeant KdK 1903, bladz. 0610 regel 015   [Oost-Indische pensioenen]
  8. Sergeant KdK 1893, bladz. 0431 regel 010   [Oost-Indische Pensioenen]
  9. Sergeant KdK 1893, bladz. 0864 regel 017   [Militaire Traktementen en Soldijen]