Monk search engine for handwritten words - NA/KdK collection - Secretaris

KdK: Archief van het Kabinet der Koningin, 1898-1945, Periode 1814-1988
(totale omvang 598 meter; 4660 inventarisnummers)
Boektitels: Indices op het verbaal: boek 7823, jaar 1903; boek 3965, jaar 1897; boek 3960, jaar 1893


De handgeschreven KdK index verwijst naar concrete (papieren) poststukken in het Nationaal Archief waar U verdere informatie kunt vinden. Deze digitale index is totstandgekomen door een combinatie van collaboratieve annotatie via het web en de daarop getrainde handschriftherkenningsmethoden uit het systeem 'Monk'. Er is een selectie gemaakt van termen die met een hoofdletter beginnen: dit zijn vaak eigennamen en plaatsnamen. Het Monk systeem belooft geen volledigheid. Machinale en/of menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. De waarde van het systeem is gelegen in de ontsluiting van teksten die voorheen alleen op papier beschikbaar waren. Deze resultaten zijn experimenteel en komen uit de onderzoeksprojecten NWO/Scratch, NWO/Morph, en SNN/Target
L. Schomaker, ALICE, Rijksuniversiteit Groningen/ H. van Schie, Nationaal Archief, Den Haag (Last update of these static tables: Sat Apr 9 13:02:30 CEST 2011)
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 1. Secretaris KdK 1903, bladz. 0494 regel 015   [Gemeentebesturen]
 2. Secretaris KdK 1903, bladz. 0496 regel 017   [Gemeentebesturen]
 3. Secretaris KdK 1903, bladz. 0498 regel 011   [Gemeentebesturen]
 4. Secretaris KdK 1903, bladz. 0502 regel 009   [Gemeentebesturen]
 5. Secretaris KdK 1903, bladz. 0586 regel 013   [Burgerlijke Pensioenen]
 6. Secretaris KdK 1903, bladz. 0615 regel 011   [Oost-Indische Pensioenen]
 7. Secretaris KdK 1903, bladz. 0617 regel 005   [Oost-Indische Pensioenen]
 8. Secretaris KdK 1903, bladz. 0618 regel 013   [Oost-Indische Pensioenen]
 9. Secretaris KdK 1903, bladz. 0693 regel 013   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 10. Secretaris KdK 1903, bladz. 0704 regel 017   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 11. Secretaris KdK 1903, bladz. 0740 regel 012   [Dept. van Binnenlandsche Zaken]
 12. Secretaris KdK 1903, bladz. 0745 regel 007   [Audientien]
 13. Secretaris KdK 1903, bladz. 0772 regel 014   [Wetten en Wetboeken]
 14. Secretaris KdK 1903, bladz. 0855 regel 029   [Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien]
 15. Secretaris KdK 1903, bladz. 0875 regel 013   [Spoorwegen]
 16. Secretaris KdK 1893, bladz. 0061 regel 027   [Begrootingen van Staatsbehoeften]
 17. Secretaris KdK 1893, bladz. 0121 regel 007   [Gemeentebesturen ]
 18. Secretaris KdK 1893, bladz. 0121 regel 007   [Gemeentebesturen ]
 19. Secretaris KdK 1893, bladz. 0122 regel 015   [Gemeentebesturen ]
 20. Secretaris KdK 1893, bladz. 0123 regel 020   [Gemeentebesturen ]
 21. Secretaris KdK 1893, bladz. 0123 regel 021   [Gemeentebesturen ]
 22. Secretaris KdK 1893, bladz. 0271 regel 021   [Gevangenissen, enz.]
 23. Secretaris KdK 1893, bladz. 1065 regel 021   [Departement van Kolonien]
 24. Secretaris KdK 1893, bladz. 1119 regel 011   [Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien]
 25. Secretaris KdK 1893, bladz. 1263 regel 013   [Gemeentebesturen]