Monk search engine for handwritten words - NA/KdK collection - School

KdK: Archief van het Kabinet der Koningin, 1898-1945, Periode 1814-1988
(totale omvang 598 meter; 4660 inventarisnummers)
Boektitels: Indices op het verbaal: boek 7823, jaar 1903; boek 3965, jaar 1897; boek 3960, jaar 1893


De handgeschreven KdK index verwijst naar concrete (papieren) poststukken in het Nationaal Archief waar U verdere informatie kunt vinden. Deze digitale index is totstandgekomen door een combinatie van collaboratieve annotatie via het web en de daarop getrainde handschriftherkenningsmethoden uit het systeem 'Monk'. Er is een selectie gemaakt van termen die met een hoofdletter beginnen: dit zijn vaak eigennamen en plaatsnamen. Het Monk systeem belooft geen volledigheid. Machinale en/of menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. De waarde van het systeem is gelegen in de ontsluiting van teksten die voorheen alleen op papier beschikbaar waren. Deze resultaten zijn experimenteel en komen uit de onderzoeksprojecten NWO/Scratch, NWO/Morph, en SNN/Target
L. Schomaker, ALICE, Rijksuniversiteit Groningen/ H. van Schie, Nationaal Archief, Den Haag (Last update of these static tables: Sat Apr 9 13:02:27 CEST 2011)
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 1. School KdK 1903, bladz. 0143 regel 019   [Erfenissen, Legaten en Successierechten]
 2. School KdK 1903, bladz. 0407 regel 009   [Lager Onderwijs]
 3. School KdK 1903, bladz. 0407 regel 020   [Lager Onderwijs]
 4. School KdK 1903, bladz. 0418 regel 012   [Lager Onderwijs]
 5. School KdK 1903, bladz. 0420 regel 017   [Lager Onderwijs]
 6. School KdK 1903, bladz. 0424 regel 008   [Lager Onderwijs]
 7. School KdK 1903, bladz. 0424 regel 012   [Lager Onderwijs]
 8. School KdK 1903, bladz. 0427 regel 016   [Lager Onderwijs]
 9. School KdK 1903, bladz. 0429 regel 017   [Lager Onderwijs]
 10. School KdK 1903, bladz. 0433 regel 007   [Lager Onderwijs]
 11. School KdK 1903, bladz. 0437 regel 029   [Lager Onderwijs]
 12. School KdK 1903, bladz. 0449 regel 008   [Lager Onderwijs]
 13. School KdK 1903, bladz. 0450 regel 025   [Lager Onderwijs]
 14. School KdK 1903, bladz. 0451 regel 007   [Lager Onderwijs]
 15. School KdK 1903, bladz. 0454 regel 021   [Lager Onderwijs]
 16. School KdK 1903, bladz. 0455 regel 005   [Middelbaar Onderwijs]
 17. School KdK 1903, bladz. 0455 regel 023   [Middelbaar Onderwijs]
 18. School KdK 1903, bladz. 0458 regel 010   [Middelbaar Onderwijs]
 19. School KdK 1903, bladz. 0459 regel 013   [Middelbaar Onderwijs]
 20. School KdK 1903, bladz. 0460 regel 016   [Middelbaar Onderwijs]
 21. School KdK 1903, bladz. 0460 regel 021   [Middelbaar Onderwijs]
 22. School KdK 1903, bladz. 0461 regel 006   [Middelbaar Onderwijs]
 23. School KdK 1903, bladz. 0461 regel 011   [Middelbaar Onderwijs]
 24. School KdK 1903, bladz. 0463 regel 016   [Middelbaar Onderwijs]
 25. School KdK 1903, bladz. 0463 regel 024   [Middelbaar Onderwijs]
 26. School KdK 1903, bladz. 0464 regel 003   [Middelbaar Onderwijs]
 27. School KdK 1903, bladz. 0464 regel 019   [Middelbaar Onderwijs]
 28. School KdK 1903, bladz. 0465 regel 006   [Middelbaar Onderwijs]
 29. School KdK 1903, bladz. 0465 regel 010   [Middelbaar Onderwijs]
 30. School KdK 1903, bladz. 0466 regel 008   [Middelbaar Onderwijs]
 31. School KdK 1903, bladz. 0466 regel 022   [Middelbaar Onderwijs]
 32. School KdK 1903, bladz. 0467 regel 006   [Middelbaar Onderwijs]
 33. School KdK 1903, bladz. 0469 regel 005   [Middelbaar Onderwijs]
 34. School KdK 1903, bladz. 0469 regel 005   [Middelbaar Onderwijs]
 35. School KdK 1903, bladz. 0470 regel 009   [Middelbaar Onderwijs]
 36. School KdK 1903, bladz. 0471 regel 018   [Middelbaar Onderwijs]
 37. School KdK 1903, bladz. 0472 regel 014   [Middelbaar Onderwijs]
 38. School KdK 1903, bladz. 0472 regel 014   [Middelbaar Onderwijs]
 39. School KdK 1903, bladz. 0473 regel 008   [Middelbaar Onderwijs]
 40. School KdK 1903, bladz. 0598 regel 020   [Burgerlijke Pensioenen]
 41. School KdK 1903, bladz. 0605 regel 008   [Burgerlijke Pensioenen]
 42. School KdK 1903, bladz. 0720 regel 014   [Lager Onderwijs]
 43. School KdK 1903, bladz. 0835 regel 023   [Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien]
 44. School KdK 1897, bladz. 0013 regel 008   [Kunsten en Wetenschappen ]
 45. School KdK 1897, bladz. 0059 regel 019   [Burgerlijke Pensioenen ]
 46. School KdK 1897, bladz. 0081 regel 038   [Burgerlijke Pensioenen ]
 47. School KdK 1897, bladz. 0188 regel 020   [Lager Onderwijs]
 48. School KdK 1893, bladz. 0096 regel 005   [Orde van den Nederlandschen Leeuw]
 49. School KdK 1893, bladz. 0102 regel 010   [Oranje-Nassau orde]
 50. School KdK 1893, bladz. 0102 regel 010   [Oranje-Nassau orde]
 51. School KdK 1893, bladz. 0145 regel 022   [Gratificatien]
 52. School KdK 1893, bladz. 0280 regel 007   [Maatschappijen]
 53. School KdK 1893, bladz. 0284 regel 030   [Maatschappijen]
 54. School KdK 1893, bladz. 0300 regel 016   [Maatschappijen]
 55. School KdK 1893, bladz. 0320 regel 014   [Maatschappijen]
 56. School KdK 1893, bladz. 0353 regel 006   [Burgerlijke Pensioenen]
 57. School KdK 1893, bladz. 0366 regel 020   [Burgerlijke Pensioenen]
 58. School KdK 1893, bladz. 0395 regel 003   [Veeziekte, Veeartsenschool, Vee- en Paardenartsen en Veefonds]
 59. School KdK 1893, bladz. 0542 regel 031   [Oost-Indische Militaire Zaken]
 60. School KdK 1893, bladz. 0682 regel 011   [Militair Onderwijs]
 61. School KdK 1893, bladz. 0787 regel 010   [Cumuleeren van pensioenen en van gagementen en van posten en bedieningen]
 62. School KdK 1893, bladz. 0822 regel 020   [Lager Onderwijs]
 63. School KdK 1893, bladz. 0827 regel 008   [Lager Onderwijs]
 64. School KdK 1893, bladz. 0827 regel 023   [Lager Onderwijs]
 65. School KdK 1893, bladz. 0828 regel 018   [Lager Onderwijs]
 66. School KdK 1893, bladz. 0898 regel 010   [Landsdrukkerij en Staatscourant]
 67. School KdK 1893, bladz. 0946 regel 019   [Kunsten en Wetenschappen]
 68. School KdK 1893, bladz. 0955 regel 010   [Koophandel en Scheepvaart]
 69. School KdK 1893, bladz. 1079 regel 006   [Lager Onderwijs]
 70. School KdK 1893, bladz. 1079 regel 006   [Lager Onderwijs]
 71. School KdK 1893, bladz. 1081 regel 009   [Lager Onderwijs]
 72. School KdK 1893, bladz. 1092 regel 015   [Polytechnische School]
 73. School KdK 1893, bladz. 1130 regel 020   [Burgerlijke Pensioenen]
 74. School KdK 1893, bladz. 1136 regel 006   [Burgerlijke Pensioenen]
 75. School KdK 1893, bladz. 1186 regel 009   [Middelbaar Onderwijs]
 76. School KdK 1893, bladz. 1209 regel 005   [Maatschappijen]
 77. School KdK 1893, bladz. 1258 regel 016   [Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven]