Monk search engine for handwritten words - NA/KdK collection - Corps

KdK: Archief van het Kabinet der Koningin, 1898-1945, Periode 1814-1988
(totale omvang 598 meter; 4660 inventarisnummers)
Boektitels: Indices op het verbaal: boek 7823, jaar 1903; boek 3965, jaar 1897; boek 3960, jaar 1893


De handgeschreven KdK index verwijst naar concrete (papieren) poststukken in het Nationaal Archief waar U verdere informatie kunt vinden. Deze digitale index is totstandgekomen door een combinatie van collaboratieve annotatie via het web en de daarop getrainde handschriftherkenningsmethoden uit het systeem 'Monk'. Er is een selectie gemaakt van termen die met een hoofdletter beginnen: dit zijn vaak eigennamen en plaatsnamen. Het Monk systeem belooft geen volledigheid. Machinale en/of menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. De waarde van het systeem is gelegen in de ontsluiting van teksten die voorheen alleen op papier beschikbaar waren. Deze resultaten zijn experimenteel en komen uit de onderzoeksprojecten NWO/Scratch, NWO/Morph, en SNN/Target
L. Schomaker, ALICE, Rijksuniversiteit Groningen/ H. van Schie, Nationaal Archief, Den Haag (Last update of these static tables: Sat Apr 9 12:57:22 CEST 2011)
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

  1. Corps KdK 1903, bladz. 0694 regel 030   [Gezanten en Consuls (Ned)]
  2. Corps KdK 1903, bladz. 0707 regel 012   [Gezanten en Consuls (Ned)]
  3. Corps KdK 1903, bladz. 0707 regel 019   [Gezanten en Consuls (Ned)]
  4. Corps KdK 1893, bladz. 0400 regel 009   [Gelukwenschen]
  5. Corps KdK 1893, bladz. 0401 regel 004   [Gelukwenschen]
  6. Corps KdK 1893, bladz. 0940 regel 027   [Koninklijk Huis]
  7. Corps KdK 1893, bladz. 0967 regel 026   [Veldwachters]