Monk search engine for handwritten words - NA/KdK collection - Consul

KdK: Archief van het Kabinet der Koningin, 1898-1945, Periode 1814-1988
(totale omvang 598 meter; 4660 inventarisnummers)
Boektitels: Indices op het verbaal: boek 7823, jaar 1903; boek 3965, jaar 1897; boek 3960, jaar 1893


De handgeschreven KdK index verwijst naar concrete (papieren) poststukken in het Nationaal Archief waar U verdere informatie kunt vinden. Deze digitale index is totstandgekomen door een combinatie van collaboratieve annotatie via het web en de daarop getrainde handschriftherkenningsmethoden uit het systeem 'Monk'. Er is een selectie gemaakt van termen die met een hoofdletter beginnen: dit zijn vaak eigennamen en plaatsnamen. Het Monk systeem belooft geen volledigheid. Machinale en/of menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. De waarde van het systeem is gelegen in de ontsluiting van teksten die voorheen alleen op papier beschikbaar waren. Deze resultaten zijn experimenteel en komen uit de onderzoeksprojecten NWO/Scratch, NWO/Morph, en SNN/Target
L. Schomaker, ALICE, Rijksuniversiteit Groningen/ H. van Schie, Nationaal Archief, Den Haag (Last update of these static tables: Sat Apr 9 12:57:21 CEST 2011)
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 1. Consul KdK 1903, bladz. 0250 regel 028   [Oost-Indische Zaken ]
 2. Consul KdK 1903, bladz. 0690 regel 017   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 3. Consul KdK 1903, bladz. 0690 regel 021   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 4. Consul KdK 1903, bladz. 0691 regel 010   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 5. Consul KdK 1903, bladz. 0692 regel 009   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 6. Consul KdK 1903, bladz. 0692 regel 019   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 7. Consul KdK 1903, bladz. 0694 regel 006   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 8. Consul KdK 1903, bladz. 0696 regel 006   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 9. Consul KdK 1903, bladz. 0697 regel 007   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 10. Consul KdK 1903, bladz. 0698 regel 019   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 11. Consul KdK 1903, bladz. 0699 regel 005   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 12. Consul KdK 1903, bladz. 0699 regel 015   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 13. Consul KdK 1903, bladz. 0699 regel 022   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 14. Consul KdK 1903, bladz. 0700 regel 026   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 15. Consul KdK 1903, bladz. 0701 regel 006   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 16. Consul KdK 1903, bladz. 0701 regel 018   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 17. Consul KdK 1903, bladz. 0701 regel 023   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 18. Consul KdK 1903, bladz. 0702 regel 007   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 19. Consul KdK 1903, bladz. 0702 regel 015   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 20. Consul KdK 1903, bladz. 0702 regel 028   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 21. Consul KdK 1903, bladz. 0710 regel 005   [Gezanten en Consuls (Vreemde)]
 22. Consul KdK 1903, bladz. 0710 regel 011   [Gezanten en Consuls (Vreemde)]
 23. Consul KdK 1903, bladz. 0710 regel 014   [Gezanten en Consuls (Vreemde)]
 24. Consul KdK 1903, bladz. 0710 regel 020   [Gezanten en Consuls (Vreemde)]
 25. Consul KdK 1903, bladz. 0710 regel 025   [Gezanten en Consuls (Vreemde)]
 26. Consul KdK 1903, bladz. 0711 regel 011   [Gezanten en Consuls (Vreemde)]
 27. Consul KdK 1903, bladz. 0712 regel 011   [Gezanten en Consuls (Vreemde)]
 28. Consul KdK 1903, bladz. 0744 regel 015   [Audientien]
 29. Consul KdK 1903, bladz. 0835 regel 005   [Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien]
 30. Consul KdK 1897, bladz. 0064 regel 013   [Burgerlijke Pensioenen ]
 31. Consul KdK 1893, bladz. 0340 regel 026   [Vreemde Orden]
 32. Consul KdK 1893, bladz. 0368 regel 022   [Burgerlijke Pensioenen]
 33. Consul KdK 1893, bladz. 0472 regel 025   [Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien]
 34. Consul KdK 1893, bladz. 0476 regel 005   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 35. Consul KdK 1893, bladz. 0476 regel 015   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 36. Consul KdK 1893, bladz. 0476 regel 025   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 37. Consul KdK 1893, bladz. 0476 regel 027   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 38. Consul KdK 1893, bladz. 0477 regel 010   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 39. Consul KdK 1893, bladz. 0477 regel 010   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 40. Consul KdK 1893, bladz. 0477 regel 018   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 41. Consul KdK 1893, bladz. 0478 regel 010   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 42. Consul KdK 1893, bladz. 0478 regel 031   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 43. Consul KdK 1893, bladz. 0479 regel 010   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 44. Consul KdK 1893, bladz. 0479 regel 010   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 45. Consul KdK 1893, bladz. 0479 regel 021   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 46. Consul KdK 1893, bladz. 0480 regel 006   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 47. Consul KdK 1893, bladz. 0480 regel 015   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 48. Consul KdK 1893, bladz. 0480 regel 017   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 49. Consul KdK 1893, bladz. 0480 regel 020   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 50. Consul KdK 1893, bladz. 0480 regel 024   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 51. Consul KdK 1893, bladz. 0480 regel 025   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 52. Consul KdK 1893, bladz. 0482 regel 008   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 53. Consul KdK 1893, bladz. 0482 regel 028   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 54. Consul KdK 1893, bladz. 0483 regel 016   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 55. Consul KdK 1893, bladz. 0484 regel 009   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 56. Consul KdK 1893, bladz. 0484 regel 022   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 57. Consul KdK 1893, bladz. 0485 regel 006   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 58. Consul KdK 1893, bladz. 0485 regel 015   [Gezanten en Consuls (Nederlandsche)]
 59. Consul KdK 1893, bladz. 0535 regel 033   [Gezanten en Consuls (Vreemde)]
 60. Consul KdK 1893, bladz. 0535 regel 036   [Gezanten en Consuls (Vreemde)]
 61. Consul KdK 1893, bladz. 0537 regel 006   [Gezanten en Consuls (Vreemde)]
 62. Consul KdK 1893, bladz. 0538 regel 006   [Gezanten en Consuls (Vreemde)]
 63. Consul KdK 1893, bladz. 0538 regel 024   [Gezanten en Consuls (Vreemde)]
 64. Consul KdK 1893, bladz. 0538 regel 024   [Gezanten en Consuls (Vreemde)]
 65. Consul KdK 1893, bladz. 0539 regel 006   [Gezanten en Consuls (Vreemde)]
 66. Consul KdK 1893, bladz. 0539 regel 009   [Gezanten en Consuls (Vreemde)]
 67. Consul KdK 1893, bladz. 0539 regel 026   [Gezanten en Consuls (Vreemde)]
 68. Consul KdK 1893, bladz. 0658 regel 013   [Reis- en verblijfkosten]
 69. Consul KdK 1893, bladz. 0658 regel 014   [Reis- en verblijfkosten]
 70. Consul KdK 1893, bladz. 0659 regel 020   [Reis- en verblijfkosten]
 71. Consul KdK 1893, bladz. 0661 regel 025   [Reis- en verblijfkosten]
 72. Consul KdK 1893, bladz. 0661 regel 025   [Reis- en verblijfkosten]
 73. Consul KdK 1893, bladz. 0758 regel 005   [Tractaten met en tusschen Vreemde Mogendheden]
 74. Consul KdK 1893, bladz. 0761 regel 017   [Tractaten met en tusschen Vreemde Mogendheden]
 75. Consul KdK 1893, bladz. 0845 regel 007   [Vreemde waardigheden en diensten]
 76. Consul KdK 1893, bladz. 0845 regel 014   [Vreemde waardigheden en diensten]
 77. Consul KdK 1893, bladz. 1047 regel 023   [Oranje Nassau Orde]
 78. Consul KdK 1893, bladz. 1221 regel 028   [Orde van den Nederlandschen Leeuw]
 79. Consul KdK 1893, bladz. 1234 regel 008   [Begrootingen van Staatsbehoeften]
 80. Consul KdK boek nr. 7820, bladz. 0015 regel 025   [ Reis en Verblijfkosten]
 81. Consul KdK boek nr. 7820, bladz. 0086 regel 014   [Oranje Nassau Orde]
 82. Consul KdK boek nr. 7820, bladz. 0088 regel 013   [Oranje Nassau Orde]
 83. Consul KdK boek nr. 7820, bladz. 0092 regel 018   [Reis- en Verblijfkosten]
 84. Consul KdK boek nr. 7820, bladz. 0626 regel 006   []
 85. Consul KdK boek nr. 7820, bladz. 0626 regel 011   []
 86. Consul KdK boek nr. 7820, bladz. 0626 regel 017   []
 87. Consul KdK boek nr. 7820, bladz. 0626 regel 021   []
 88. Consul KdK boek nr. 7820, bladz. 0630 regel 006   []
 89. Consul KdK boek nr. 7820, bladz. 0631 regel 005   []
 90. Consul KdK boek nr. 7820, bladz. 0631 regel 005   []
 91. Consul KdK boek nr. 7820, bladz. 0799 regel 007   []
 92. Consul KdK boek nr. 7820, bladz. 0956 regel 024   []
 93. Consul KdK boek nr. 7820, bladz. 0956 regel 024   []