Monk search engine for handwritten words - NA/KdK collection - Commissie

KdK: Archief van het Kabinet der Koningin, 1898-1945, Periode 1814-1988
(totale omvang 598 meter; 4660 inventarisnummers)
Boektitels: Indices op het verbaal: boek 7823, jaar 1903; boek 3965, jaar 1897; boek 3960, jaar 1893


De handgeschreven KdK index verwijst naar concrete (papieren) poststukken in het Nationaal Archief waar U verdere informatie kunt vinden. Deze digitale index is totstandgekomen door een combinatie van collaboratieve annotatie via het web en de daarop getrainde handschriftherkenningsmethoden uit het systeem 'Monk'. Er is een selectie gemaakt van termen die met een hoofdletter beginnen: dit zijn vaak eigennamen en plaatsnamen. Het Monk systeem belooft geen volledigheid. Machinale en/of menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. De waarde van het systeem is gelegen in de ontsluiting van teksten die voorheen alleen op papier beschikbaar waren. Deze resultaten zijn experimenteel en komen uit de onderzoeksprojecten NWO/Scratch, NWO/Morph, en SNN/Target
L. Schomaker, ALICE, Rijksuniversiteit Groningen/ H. van Schie, Nationaal Archief, Den Haag (Last update of these static tables: Sat Apr 9 12:57:19 CEST 2011)
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 1. Commissie KdK 1903, bladz. 0352 regel 022   [Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven ]
 2. Commissie KdK 1903, bladz. 0685 regel 020   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 3. Commissie KdK 1903, bladz. 0702 regel 027   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 4. Commissie KdK 1897, bladz. 0013 regel 012   [Kunsten en Wetenschappen ]
 5. Commissie KdK 1893, bladz. 0110 regel 007   [Oranje-Nassau orde ]
 6. Commissie KdK 1893, bladz. 0418 regel 008   [Statistiek]
 7. Commissie KdK 1893, bladz. 0514 regel 015   [Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven]
 8. Commissie KdK 1893, bladz. 0626 regel 003   [Militaire Zaken]
 9. Commissie KdK 1893, bladz. 0704 regel 016   [Rivieren en Kanalen]
 10. Commissie KdK 1893, bladz. 0704 regel 021   [Rivieren en Kanalen]
 11. Commissie KdK 1893, bladz. 0849 regel 007   [Hooger Onderwijs]
 12. Commissie KdK 1893, bladz. 0919 regel 013   [Instituut voor de Marine]
 13. Commissie KdK 1893, bladz. 0944 regel 013   [Kunsten en Wetenschappen]
 14. Commissie KdK 1893, bladz. 0957 regel 010   [Tentoonstellingen]
 15. Commissie KdK 1893, bladz. 1043 regel 010   [Werving]
 16. Commissie KdK 1893, bladz. 1062 regel 004   [Nederlandsche Taal]
 17. Commissie KdK 1893, bladz. 1105 regel 010   [Reis en verblijfkosten]
 18. Commissie KdK boek nr. 7820, bladz. 0145 regel 006   [Politie]
 19. Commissie KdK boek nr. 7820, bladz. 0166 regel 018   [Geneeskunde]
 20. Commissie KdK boek nr. 7820, bladz. 0305 regel 022   [Orde van den Nederlandschen Leeuw]
 21. Commissie KdK boek nr. 7820, bladz. 0417 regel 017   []
 22. Commissie KdK boek nr. 7820, bladz. 0417 regel 022   []
 23. Commissie KdK boek nr. 7820, bladz. 0474 regel 011   []
 24. Commissie KdK boek nr. 7820, bladz. 0531 regel 016   []
 25. Commissie KdK boek nr. 7820, bladz. 0646 regel 009   []
 26. Commissie KdK boek nr. 7820, bladz. 0739 regel 009   []
 27. Commissie KdK boek nr. 7820, bladz. 0739 regel 011   []
 28. Commissie KdK boek nr. 7820, bladz. 0839 regel 025   []
 29. Commissie KdK boek nr. 7820, bladz. 0888 regel 022   []
 30. Commissie KdK boek nr. 7820, bladz. 0889 regel 009   []
 31. Commissie KdK boek nr. 7820, bladz. 0889 regel 020   []
 32. Commissie KdK boek nr. 7820, bladz. 0901 regel 028   []
 33. Commissie KdK boek nr. 7820, bladz. 0907 regel 029   []