Monk search engine for handwritten words - NA/KdK collection - Commissaris

KdK: Archief van het Kabinet der Koningin, 1898-1945, Periode 1814-1988
(totale omvang 598 meter; 4660 inventarisnummers)
Boektitels: Indices op het verbaal: boek 7823, jaar 1903; boek 3965, jaar 1897; boek 3960, jaar 1893


De handgeschreven KdK index verwijst naar concrete (papieren) poststukken in het Nationaal Archief waar U verdere informatie kunt vinden. Deze digitale index is totstandgekomen door een combinatie van collaboratieve annotatie via het web en de daarop getrainde handschriftherkenningsmethoden uit het systeem 'Monk'. Er is een selectie gemaakt van termen die met een hoofdletter beginnen: dit zijn vaak eigennamen en plaatsnamen. Het Monk systeem belooft geen volledigheid. Machinale en/of menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. De waarde van het systeem is gelegen in de ontsluiting van teksten die voorheen alleen op papier beschikbaar waren. Deze resultaten zijn experimenteel en komen uit de onderzoeksprojecten NWO/Scratch, NWO/Morph, en SNN/Target
L. Schomaker, ALICE, Rijksuniversiteit Groningen/ H. van Schie, Nationaal Archief, Den Haag (Last update of these static tables: Sat Apr 9 12:57:19 CEST 2011)
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 1. Commissaris KdK 1903, bladz. 0149 regel 005   [Erfenissen, Legaten en Successierechten]
 2. Commissaris KdK 1903, bladz. 0430 regel 009   [Lager Onderwijs]
 3. Commissaris KdK 1903, bladz. 0432 regel 019   [Lager Onderwijs]
 4. Commissaris KdK 1903, bladz. 0440 regel 008   [Lager Onderwijs]
 5. Commissaris KdK 1903, bladz. 0444 regel 019   [Lager Onderwijs]
 6. Commissaris KdK 1903, bladz. 0580 regel 022   [Burgerlijke pensioenen]
 7. Commissaris KdK 1893, bladz. 0096 regel 009   [Orde van den Nederlandschen Leeuw]
 8. Commissaris KdK 1893, bladz. 0112 regel 016   [Militieraden en Commissarissen]
 9. Commissaris KdK 1893, bladz. 0113 regel 015   [Militieraden en Commissarissen ]
 10. Commissaris KdK 1893, bladz. 0113 regel 030   [Militieraden en Commissarissen ]
 11. Commissaris KdK 1893, bladz. 0347 regel 006   [Nationale Militie]
 12. Commissaris KdK 1893, bladz. 0360 regel 015   [Burgerlijke Pensioenen]
 13. Commissaris KdK 1893, bladz. 0410 regel 007   [Kabinet der Koningin]
 14. Commissaris KdK 1893, bladz. 0658 regel 017   [Reis- en verblijfkosten]
 15. Commissaris KdK 1893, bladz. 0808 regel 009   [Politie]
 16. Commissaris KdK 1893, bladz. 0821 regel 023   [Lager Onderwijs]
 17. Commissaris KdK 1893, bladz. 0877 regel 008   [Provinciale Besturen]
 18. Commissaris KdK 1893, bladz. 0877 regel 011   [Provinciale Besturen]
 19. Commissaris KdK 1893, bladz. 0877 regel 028   [Provinciale Besturen]
 20. Commissaris KdK 1893, bladz. 0878 regel 004   [Provinciale Besturen]
 21. Commissaris KdK 1893, bladz. 0878 regel 017   [Provinciale Besturen]
 22. Commissaris KdK 1893, bladz. 0879 regel 006   [Provinciale Besturen]
 23. Commissaris KdK 1893, bladz. 0879 regel 018   [Provinciale Besturen]
 24. Commissaris KdK 1893, bladz. 0934 regel 013   [Rusland]
 25. Commissaris KdK 1893, bladz. 0957 regel 006   [Tentoonstellingen]
 26. Commissaris KdK 1893, bladz. 1040 regel 004   [Raad van State]
 27. Commissaris KdK 1893, bladz. 1042 regel 004   [Politie]
 28. Commissaris KdK 1893, bladz. 1042 regel 010   [Politie]
 29. Commissaris KdK 1893, bladz. 1042 regel 027   [Politie]
 30. Commissaris KdK 1893, bladz. 1244 regel 006   [Provinciale Besturen]
 31. Commissaris KdK 1893, bladz. 1244 regel 018   [Provinciale Besturen]
 32. Commissaris KdK 1893, bladz. 1244 regel 026   [Provinciale Besturen]
 33. Commissaris KdK 1893, bladz. 1245 regel 012   [Provinciale Besturen]
 34. Commissaris KdK boek nr. 7820, bladz. 0144 regel 006   [Politie]
 35. Commissaris KdK boek nr. 7820, bladz. 0144 regel 009   [Politie]
 36. Commissaris KdK boek nr. 7820, bladz. 0144 regel 016   [Politie]
 37. Commissaris KdK boek nr. 7820, bladz. 0144 regel 018   [Politie]
 38. Commissaris KdK boek nr. 7820, bladz. 0144 regel 021   [Politie]
 39. Commissaris KdK boek nr. 7820, bladz. 0144 regel 026   [Politie]
 40. Commissaris KdK boek nr. 7820, bladz. 0144 regel 027   [Politie]
 41. Commissaris KdK boek nr. 7820, bladz. 0144 regel 029   [Politie]
 42. Commissaris KdK boek nr. 7820, bladz. 0145 regel 004   [Politie]
 43. Commissaris KdK boek nr. 7820, bladz. 0393 regel 006   [Tentoonstellingen]
 44. Commissaris KdK boek nr. 7820, bladz. 0679 regel 013   []
 45. Commissaris KdK boek nr. 7820, bladz. 0803 regel 031   []