Monk search engine for handwritten words - NA/KdK collection - Commies

KdK: Archief van het Kabinet der Koningin, 1898-1945, Periode 1814-1988
(totale omvang 598 meter; 4660 inventarisnummers)
Boektitels: Indices op het verbaal: boek 7823, jaar 1903; boek 3965, jaar 1897; boek 3960, jaar 1893


De handgeschreven KdK index verwijst naar concrete (papieren) poststukken in het Nationaal Archief waar U verdere informatie kunt vinden. Deze digitale index is totstandgekomen door een combinatie van collaboratieve annotatie via het web en de daarop getrainde handschriftherkenningsmethoden uit het systeem 'Monk'. Er is een selectie gemaakt van termen die met een hoofdletter beginnen: dit zijn vaak eigennamen en plaatsnamen. Het Monk systeem belooft geen volledigheid. Machinale en/of menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. De waarde van het systeem is gelegen in de ontsluiting van teksten die voorheen alleen op papier beschikbaar waren. Deze resultaten zijn experimenteel en komen uit de onderzoeksprojecten NWO/Scratch, NWO/Morph, en SNN/Target
L. Schomaker, ALICE, Rijksuniversiteit Groningen/ H. van Schie, Nationaal Archief, Den Haag (Last update of these static tables: Sat Apr 9 12:57:19 CEST 2011)
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 1. Commies KdK 1903, bladz. 0396 regel 028   [West-Indische Zaken]
 2. Commies KdK 1903, bladz. 0523 regel 017   [Posterijen, Telegraphie en Telephonie]
 3. Commies KdK 1903, bladz. 0526 regel 022   [Posterijen, Telegraphie en Telephonie]
 4. Commies KdK 1903, bladz. 0537 regel 003   [Posterijen, Telegraphie en Telephonie]
 5. Commies KdK 1903, bladz. 0549 regel 025   [Posterijen, Telegraphie en Telephonie]
 6. Commies KdK 1903, bladz. 0551 regel 003   [Posterijen, Telegraphie en Telephonie]
 7. Commies KdK 1903, bladz. 0560 regel 011   [Posterijen, Telegraphie en Telephonie]
 8. Commies KdK 1903, bladz. 0560 regel 024   [Posterijen, Telegraphie en Telephonie]
 9. Commies KdK 1903, bladz. 0560 regel 025   [Posterijen, Telegraphie en Telephonie]
 10. Commies KdK 1903, bladz. 0588 regel 016   [Burgerlijke Pensioenen]
 11. Commies KdK 1903, bladz. 0688 regel 016   [Gezanten en Consuls (Ned)]
 12. Commies KdK 1903, bladz. 0863 regel 026   [Volksgezondheid en Volkshuisvesting]
 13. Commies KdK 1897, bladz. 0046 regel 023   [Burgerlijke Pensioenen ]
 14. Commies KdK 1897, bladz. 0050 regel 005   [Burgerlijke Pensioenen ]
 15. Commies KdK 1897, bladz. 0050 regel 015   [Burgerlijke Pensioenen ]
 16. Commies KdK 1897, bladz. 0050 regel 015   [Burgerlijke Pensioenen ]
 17. Commies KdK 1897, bladz. 0052 regel 015   [Burgerlijke Pensioenen ]
 18. Commies KdK 1897, bladz. 0057 regel 006   [Burgerlijke Pensioenen ]
 19. Commies KdK 1897, bladz. 0060 regel 010   [Burgerlijke Pensioenen ]
 20. Commies KdK 1897, bladz. 0061 regel 017   [Burgerlijke Pensioenen ]
 21. Commies KdK 1897, bladz. 0077 regel 012   [Burgerlijke Pensioenen ]
 22. Commies KdK 1897, bladz. 0078 regel 016   [Burgerlijke Pensioenen ]
 23. Commies KdK 1897, bladz. 0079 regel 008   [Burgerlijke Pensioenen ]
 24. Commies KdK 1893, bladz. 0161 regel 013   [Posterijen en Telegrafen]
 25. Commies KdK 1893, bladz. 0167 regel 012   [Posterijen en Telegrafen]
 26. Commies KdK 1893, bladz. 0167 regel 020   [Posterijen en Telegrafen]
 27. Commies KdK 1893, bladz. 0170 regel 021   [Posterijen en Telegrafen]
 28. Commies KdK 1893, bladz. 0174 regel 004   [Posterijen en Telegrafen]
 29. Commies KdK 1893, bladz. 0177 regel 024   [Posterijen en Telegrafen]
 30. Commies KdK 1893, bladz. 0179 regel 017   [Posterijen en Telegrafen]
 31. Commies KdK 1893, bladz. 0356 regel 007   [Burgerlijke Pensioenen]
 32. Commies KdK 1893, bladz. 0900 regel 020   [Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen van burgerlijke Ambtenaren]
 33. Commies KdK 1893, bladz. 0900 regel 023   [Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen van burgerlijke Ambtenaren]
 34. Commies KdK 1893, bladz. 0916 regel 006   [Dept van Waterstaat, Handel en Nijverheid]
 35. Commies KdK 1893, bladz. 0916 regel 006   [Dept van Waterstaat, Handel en Nijverheid]
 36. Commies KdK 1893, bladz. 0923 regel 012   [Dept van Buitenlandsche Zaken]
 37. Commies KdK 1893, bladz. 0979 regel 014   [Departement van Financien]
 38. Commies KdK boek nr. 7820, bladz. 0325 regel 005   [Staten-Generaal]