Monk search engine for handwritten words - NA/KdK collection - College

KdK: Archief van het Kabinet der Koningin, 1898-1945, Periode 1814-1988
(totale omvang 598 meter; 4660 inventarisnummers)
Boektitels: Indices op het verbaal: boek 7823, jaar 1903; boek 3965, jaar 1897; boek 3960, jaar 1893


De handgeschreven KdK index verwijst naar concrete (papieren) poststukken in het Nationaal Archief waar U verdere informatie kunt vinden. Deze digitale index is totstandgekomen door een combinatie van collaboratieve annotatie via het web en de daarop getrainde handschriftherkenningsmethoden uit het systeem 'Monk'. Er is een selectie gemaakt van termen die met een hoofdletter beginnen: dit zijn vaak eigennamen en plaatsnamen. Het Monk systeem belooft geen volledigheid. Machinale en/of menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. De waarde van het systeem is gelegen in de ontsluiting van teksten die voorheen alleen op papier beschikbaar waren. Deze resultaten zijn experimenteel en komen uit de onderzoeksprojecten NWO/Scratch, NWO/Morph, en SNN/Target
L. Schomaker, ALICE, Rijksuniversiteit Groningen/ H. van Schie, Nationaal Archief, Den Haag (Last update of these static tables: Sat Apr 9 12:57:18 CEST 2011)
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

  1. College KdK 1903, bladz. 0475 regel 007   [Hooger Onderwijs]
  2. College KdK 1903, bladz. 0480 regel 002   [Hooger Onderwijs]
  3. College KdK 1893, bladz. 0266 regel 005   [Gevangenissen, enz.]
  4. College KdK 1893, bladz. 0268 regel 012   [Gevangenissen, enz.]
  5. College KdK 1893, bladz. 0269 regel 025   [Gevangenissen, enz.]
  6. College KdK 1893, bladz. 0270 regel 007   [Gevangenissen, enz.]
  7. College KdK 1893, bladz. 0271 regel 028   [Gevangenissen, enz.]
  8. College KdK 1893, bladz. 0413 regel 010   [Rekenkamer]
  9. College KdK 1893, bladz. 0413 regel 026   [Rekenkamer]
  10. College KdK 1893, bladz. 0935 regel 025   [Visscherijen]