Monk search engine for handwritten words - NA/KdK collection - Christelijke

KdK: Archief van het Kabinet der Koningin, 1898-1945, Periode 1814-1988
(totale omvang 598 meter; 4660 inventarisnummers)
Boektitels: Indices op het verbaal: boek 7823, jaar 1903; boek 3965, jaar 1897; boek 3960, jaar 1893


De handgeschreven KdK index verwijst naar concrete (papieren) poststukken in het Nationaal Archief waar U verdere informatie kunt vinden. Deze digitale index is totstandgekomen door een combinatie van collaboratieve annotatie via het web en de daarop getrainde handschriftherkenningsmethoden uit het systeem 'Monk'. Er is een selectie gemaakt van termen die met een hoofdletter beginnen: dit zijn vaak eigennamen en plaatsnamen. Het Monk systeem belooft geen volledigheid. Machinale en/of menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. De waarde van het systeem is gelegen in de ontsluiting van teksten die voorheen alleen op papier beschikbaar waren. Deze resultaten zijn experimenteel en komen uit de onderzoeksprojecten NWO/Scratch, NWO/Morph, en SNN/Target
L. Schomaker, ALICE, Rijksuniversiteit Groningen/ H. van Schie, Nationaal Archief, Den Haag (Last update of these static tables: Sat Apr 9 12:57:17 CEST 2011)
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 1. Christelijke KdK 1903, bladz. 0144 regel 004   [Erfenissen, Legaten en Successierechten]
 2. Christelijke KdK 1903, bladz. 0424 regel 008   [Lager Onderwijs]
 3. Christelijke KdK 1903, bladz. 0439 regel 013   [Lager Onderwijs]
 4. Christelijke KdK 1903, bladz. 0443 regel 014   [Lager Onderwijs]
 5. Christelijke KdK 1893, bladz. 0274 regel 005   [Maatschappijen]
 6. Christelijke KdK 1893, bladz. 0277 regel 019   [Maatschappijen]
 7. Christelijke KdK 1893, bladz. 0279 regel 007   [Maatschappijen]
 8. Christelijke KdK 1893, bladz. 0301 regel 020   [Maatschappijen]
 9. Christelijke KdK 1893, bladz. 0305 regel 007   [Maatschappijen]
 10. Christelijke KdK 1893, bladz. 0493 regel 016   [Erfenissen, legaten, donatien en Successierechten]
 11. Christelijke KdK 1893, bladz. 0614 regel 004   [Gasthuizen en Huizen voor Krankzinnigen]
 12. Christelijke KdK 1893, bladz. 0894 regel 006   [Herv. Kerkelijke Zaken]
 13. Christelijke KdK boek nr. 7820, bladz. 0611 regel 012   []
 14. Christelijke KdK boek nr. 7820, bladz. 0848 regel 030   []
 15. Christelijke KdK boek nr. 7820, bladz. 0965 regel 028   []