Monk search engine for handwritten words - NA/KdK collection - Christelijk

KdK: Archief van het Kabinet der Koningin, 1898-1945, Periode 1814-1988
(totale omvang 598 meter; 4660 inventarisnummers)
Boektitels: Indices op het verbaal: boek 7823, jaar 1903; boek 3965, jaar 1897; boek 3960, jaar 1893


De handgeschreven KdK index verwijst naar concrete (papieren) poststukken in het Nationaal Archief waar U verdere informatie kunt vinden. Deze digitale index is totstandgekomen door een combinatie van collaboratieve annotatie via het web en de daarop getrainde handschriftherkenningsmethoden uit het systeem 'Monk'. Er is een selectie gemaakt van termen die met een hoofdletter beginnen: dit zijn vaak eigennamen en plaatsnamen. Het Monk systeem belooft geen volledigheid. Machinale en/of menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. De waarde van het systeem is gelegen in de ontsluiting van teksten die voorheen alleen op papier beschikbaar waren. Deze resultaten zijn experimenteel en komen uit de onderzoeksprojecten NWO/Scratch, NWO/Morph, en SNN/Target
L. Schomaker, ALICE, Rijksuniversiteit Groningen/ H. van Schie, Nationaal Archief, Den Haag (Last update of these static tables: Sat Apr 9 12:57:17 CEST 2011)
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 1. Christelijk KdK 1903, bladz. 0144 regel 006   [Erfenissen, Legaten en Successierechten]
 2. Christelijk KdK 1903, bladz. 0438 regel 017   [Lager Onderwijs]
 3. Christelijk KdK 1903, bladz. 0446 regel 005   [Lager Onderwijs]
 4. Christelijk KdK 1893, bladz. 0281 regel 016   [Maatschappijen]
 5. Christelijk KdK 1893, bladz. 0290 regel 016   [Maatschappijen]
 6. Christelijk KdK 1893, bladz. 0317 regel 021   [Maatschappijen]
 7. Christelijk KdK 1893, bladz. 0321 regel 008   [Maatschappijen]
 8. Christelijk KdK 1893, bladz. 0487 regel 019   [Erfenissen, legaten, donatien en successierechten]
 9. Christelijk KdK 1893, bladz. 0821 regel 006   [Lager Onderwijs]
 10. Christelijk KdK 1893, bladz. 0822 regel 015   [Lager Onderwijs]
 11. Christelijk KdK boek nr. 7820, bladz. 0857 regel 029   []
 12. Christelijk KdK boek nr. 7820, bladz. 0857 regel 029   []
 13. Christelijk KdK boek nr. 7820, bladz. 0857 regel 029   []