Monk search engine for handwritten words - NA/KdK collection - Chef

KdK: Archief van het Kabinet der Koningin, 1898-1945, Periode 1814-1988
(totale omvang 598 meter; 4660 inventarisnummers)
Boektitels: Indices op het verbaal: boek 7823, jaar 1903; boek 3965, jaar 1897; boek 3960, jaar 1893


De handgeschreven KdK index verwijst naar concrete (papieren) poststukken in het Nationaal Archief waar U verdere informatie kunt vinden. Deze digitale index is totstandgekomen door een combinatie van collaboratieve annotatie via het web en de daarop getrainde handschriftherkenningsmethoden uit het systeem 'Monk'. Er is een selectie gemaakt van termen die met een hoofdletter beginnen: dit zijn vaak eigennamen en plaatsnamen. Het Monk systeem belooft geen volledigheid. Machinale en/of menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. De waarde van het systeem is gelegen in de ontsluiting van teksten die voorheen alleen op papier beschikbaar waren. Deze resultaten zijn experimenteel en komen uit de onderzoeksprojecten NWO/Scratch, NWO/Morph, en SNN/Target
L. Schomaker, ALICE, Rijksuniversiteit Groningen/ H. van Schie, Nationaal Archief, Den Haag (Last update of these static tables: Sat Apr 9 12:57:17 CEST 2011)
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 1. Chef KdK 1903, bladz. 0181 regel 023   [Oost-Indische Militaire Zaken]
 2. Chef KdK 1903, bladz. 0182 regel 015   [Oost-Indische Militaire Zaken]
 3. Chef KdK 1903, bladz. 0310 regel 029   [Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven ]
 4. Chef KdK 1903, bladz. 0665 regel 023   [Militaire Verloven]
 5. Chef KdK 1903, bladz. 0673 regel 009   [Militaire Verloven]
 6. Chef KdK 1903, bladz. 0684 regel 020   [Militaire Verloven]
 7. Chef KdK 1893, bladz. 0111 regel 011   [Oranje-Nassau orde ]
 8. Chef KdK 1893, bladz. 0232 regel 009   [Oost-Indische Zaken]
 9. Chef KdK 1893, bladz. 0255 regel 031   [Personeel der Marine]
 10. Chef KdK 1893, bladz. 0660 regel 005   [Reis- en verblijfkosten]
 11. Chef KdK 1893, bladz. 0736 regel 017   [Staten-Generaal]
 12. Chef KdK 1893, bladz. 1051 regel 007   [Generale en Groote Staf]