KION / Kunstmatige Intelligentie-Opleidingen in Nederland

Het vakgebied van de Kunstmatige Intelligentie (KI) houdt zich bezig met het modelleren en realiseren van intelligente systemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis op het gebied van informatica, maar tevens wordt inspiratie gehaald uit natuurlijke intelligentie (psychologie en biologie), uit de taalwetenschappen, en uit de logica. In Nederland kun je op zes plaatsen KI studeren. De verschillende opleidingen worden onder andere gekenmerkt door het accent dat ze leggen op natuurlijke intelligentie (cognitie) of op het kunstmatige systeem. Andere accentverschillen betreffen de aandacht voor centrale processen (redeneren, beslissen, taal) of juist perifere processen (waarneming, navigatie) in autonome systemen.

Wat kun je ermee?

Wie is afgestudeerd in de Kunstmatige Intelligentie is breed inzetbaar op het gebied van ICT. Met name als je niet bang bent voor de uitdaging van moeilijke problemen zoals 'redeneren bij onzekerheid', optimaliseren van beslissings- en zoekprocessen, modelleren van gebruikersvoorkeuren en -gedrag, intelligente robotica, kennistechnologie, ontwikkeling van talige user interfaces, etc., dan zit je goed met een KI opleiding. Daarnaast kun je natuurlijk aan het werk in bedrijven en onderzoeksinstituten die zich bezighouden met kunstmatige intelligentie.

Studieopzet

De afdelingen Kunstmatige Intelligentie van de deelnemende universiteiten hebben afgesproken om de opleidingen in het Bachelor/Master systeem zo op elkaar te laten aansluiten dat een Bachelor (BSc.) graad toegang geeft tot een Masteropleiding (MSc.) Kunstmatige Intelligentie elders in het land. De accentverschillen zullen het grootst zijn in de Master's fase. Er wordt gestreefd naar een vijfjarige studieduur (momenteel zijn sommige opleidingen nog vierjarig).
Wouter Teepe (laatste wijziging 15-02-2005)