Blok juridische informatietechnologie

Keuzeblok 4.3

2001/2002

Leerstof

Algemene informatie
Leerstof
Vindplaatsen
Computeropdrachten
Rooster
Toetsvorm

De leerstof bestaat uit een aantal hoofdstukken uit het boek Informatietechnologie voor juristen (onder redactie van A. Oskamp en A.R. Lodder) plus een selectie verspreide teksten. De toegiften (zie onderstaand overzicht) hoeven niet bestudeerd te worden (maar zijn nuttig én interessant). De volgende stof moet steeds vóór de betreffende bijeenkomst bestudeerd worden (zie ook het rooster en de lijst met vindplaatsen).

Week 1: Inleiding rechtsinformatica
 • Hoofdstuk 1, Hoofdstuk 3
 • Franken (1997) p. 36-47
 • Lodder & A. Oskamp (te verschijnen) p. 17-22
Week 2: Kennissystemen
 • A. Oskamp (1997)
 • Weusten e.a (1999) p. 141-164
 • Thagard (1996) p. 3-22
Week 3: Informatieontsluiting
 • Hoofdstuk 4 paragraaf 3
 • Weusten e.a. (1999) p. 125-139
 • Matthijssen (1999) p. 21-45
 • Turtle (1995) p. 6-7
Week 4: Beoordeling en validatie van systemen
 • Hoofdstuk 8, Hoofdstuk 9
 • Dijkstra (2000)
 • A. Oskamp & Tragter (1997)
Week 5: Juridische argumentatie: casus
 • Hoofdstuk 12
 • E. Oskamp & Schmidt (1998)
Week 6: Juridische argumentatie: regels
 • Hoofdstuk 11, Hoofdstuk 4 paragraaf 2
 • Verheij e.a. (1997)
 • Leenes (1998) p. 45-80
 • toegift: Bench-Capon (1997)
Week 7: Juridische ontologie
 • Hoofdstuk 4 paragraaf 4
 • Visser & Bench-Capon (1998)
 • Hage & Verheij (1999)
Week 8: Rechtsinformatica: optimisme en kritiek
 • Van den Herik (1999)
 • Greinke (1994)
 • toegift: Russell & Norvig (1995) p. 3-30
Web pagina Bart Verheij