Rules, Reasons, Arguments

Formal studies of argumentation and defeat

PROEFSCHRIFT
ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit Maastricht,
op gezag van de Rector Magnificus, Prof.mr. M.J. Cohen,
volgens het besluit van het College van Decanen,
in het openbaar te verdedigen
op donderdag 5 december 1996 om 14.00 uur
door
Harry Bart Verheij
 

Bart Verheij's proefschrift 
Bart Verheij, b.verheij at ai dot rug dot nl

Last modified: January 15, 1997