Inzending Dik Winter

Verschillen in tekeningen zijn voor het merendeel te zien als scan op
ftp://ftp.cwi.nl/pub/dik/strips/KUIFJE
ze zijn aangegeven met een *. Hertekende perioden zijn slechts gedeeltelijk gescanned.

Tekstuele verschillen zijn slechts vermeld voorzover ze opmerkelijk zijn. Bedragen zijn gelijk gebleven in de loop der tijden, waar veranderd zijn ze gesignaleerd. Ook veranderde data zijn gesignaleerd (waarom zijn die veranderd?). Zie voor een verdere discussie hierover aan het eind.

Onomatopeeen zijn veelal vervangen, zowel in tekstballonnen als geintegreerd in de tekening. Deze zijn niet aangegeven (behalve als ze uit de tekening zijn weggehaald).

Bronnen: oorspronkelijke uitgave en latere uitgave. Andere bronnen zijn sporadisch gebruikt en vermeld. Met oorpronkelijke uitgave bedoel ik de harde kaft reeks (de eerste kleuruitgave), hierin zijn de boeken t/m Kuifje in Tibet opgenomen. De verschillen tussen zwart-wit uitgave en kleuren uitgave zijn uitzonderlijk groot. Ik heb niet van alle boeken de oorspronkelijke uitgave. Plaatjes zijn aangeduid als pagina-strook-plaatje, waarbij voor strook de pagina (virtueel) in vieren is verdeeld, de onderste strook is dus altijd vier ook als de bovenste strook ontbreekt of als er plaatjes over meerdere stroken voorkomen, behalve als er vijf stroken zijn ;-). Indien het nummer van een plaatje wordt gevolgd door een + teken betekent dat dat dezelfde verandering ook op (misschien niet direct) daaropvolgende plaatjes te vinden is, dit is alleen voor tekstuele veranderingen gedaan.

Weinig veranderingen in tekeningen trouwens. Dat Herge subtiele fouten zou verbeteren lijkt mij niet zo waarschijnlijk. Kijk maar naar de boekenkast afgebeeld in De 7 Kristallen Bollen, p. 27 plaatjes 2-1, 2-3 en 4-2. Die kloppen niet met elkaar. En zie ook Raket naar de Maan p. 27 plaatje 1-2 waar de X-FLR6 6 blokbanden heeft in plaats van 5 en Mannen op de Maan p. 14 plaatje 4-2 waar de raket 4 blokbanden heeft ipv 5. Zo zijn er meer fouten. Ook waar Thompson Bob de Moor citeert blijkt dat Herge zich geen zorgen maakte over absolute nauwkeurigheid. Zie ook weer Raket naar de Maan waar van de stellage het aantal klinknagels aan de ene kant anders is dan het aantal klinknagels aan de andere kant.

Er zijn meer veranderingen geweest in omslag en titelpagina dan hier vermeld; zie Matla. Meestal zijn dat subtiele veranderingen. In latere uitgaven zijn vaak teksten van labels en dergelijke verdwenen. Ik heb alleen de interessante gevallen vermeld.

Kuifje in Congo/Kuifje in Afrika

Oorspronkelijke editie niet in mijn bezit (noch als Kuifje in Congo, noch als Kuifje in Afrika). Titel veranderd, nog in de jaren 50.

Kuifje in Amerika

De Sigaren van de Farao

De Blauwe Lotus

Er is veel ophef over de Chinese teksten. Ik heb in vier gevallen verschillen kunnen achterhalen tussen mijn oude en nieuwe editie, ik heb het sterke vermoeden dat er in de kleurenedities ook niet meer zijn. Ik vermoed zelfs dat er ook niet zoveel verschillen zijn met de zwart-wit edities. voor poot van draak direct boven Kuifje heeft nu een teen minder

Het Gebroken Oor

De Zwarte Rotsen

Volledig hertekend; zie voor een aantal voorbeelden de scans fr 06 07 21 62 in het archief. Vrijwel overal is de volledige oorspronkelijke pagina- indeling aangehouden, meer nog, vrijwel overal is de structuur van de individuele plaatjes hetzelfde gebleven. Veranderde structuur van plaatjes is niet aangegeven, veranderde pagina indeling wel. Alle vervoermiddelen, werktuigen en wat al niet zijn gemoderniseerd.

De Scepter van Ottokar

Oorspronkelijke uitgave niet in mijn bezit

De Krab met de Gulden Scharen

Veel van Haddocks scheldwoorden zijn veranderd (ook in volgende boeken trouwens), ik zal ze niet opnoemen. Misschien aardig als opvolgende studie.

De Geheimzinnige Ster

Oorspronkelijke uitgave niet in mijn bezit

Het Geheim van de Eenhoorn

De Schat van Scharlaken Rackham

Oorspronkelijke uitgave niet in mijn bezit

De 7 Kristallen Bollen

De Zonnetempel

Het Zwarte Goud

Gedeeltelijk hertekend, zie onder

Raket naar de Maan

Mannen op de Maan

De Zaak Zonnebloem

Cokes in Voorraad

Oorspronkelijke uitgave niet in mijn bezit

Kuifje in Tibet

Discussie over tekstuele veranderingen

Er zijn een aantal mogelijke redenen voor tekstuele veranderingen:
  1. Oorspronkelijke tekst is veranderd; ik denk hier aan bv. de tijd in de Zaak Zonnebloem.
  2. Vertaling is veranderd zonder inhoudelijke verandering, sommige namen vallen hieronder, soms is de verandering een verbetering soms een verslechtering.
  3. Met name bij namen werden soms oorspronkelijk de originele Franse namen gehanteerd, later vertaalde namen (zie De Zonnetempel)
  4. Soms ook werd oorspronkelijke naam vertaald terwijl later de oorspronkelijke naam weer terugkwam (Snowball)
  5. In de 7 Kristallen bollen speelt localisatie een rol (Antwerpen en Vlissingen).
  6. Sommige veranderingen lijken zinloos.
Ik denk dat ik de meest in het oog springende gevallen er uit heb gelicht. Veranderde namen (voorzover ik ze heb opgemerkt) heb ik altijd vermeld. 
Uitslag Kuifjekwis(je)