Bachelorproject

(since my bachelors thesis was done in Dutch this page is not available in English)

Multi-Agent Model van Taalverandering

Samenvatting

Er wordt onderzocht hoe een multi-agent model taalverandering kan verklaren. Daartoe wordt taaldiversiteit geoperationaliseerd aan de hand van een viertal kwalitatieve fenomenen: diversiteit, geen afzondering van individuele agents, versplaatsende taalgrenzen en dialect-gradiënten. Het voorgestelde model wordt aan een aantal experimenten onderworpen, die de componenten van het model: mutatie, convergentie en de 'novelty drive', individueel beschouwen. Er worden met het model als geheel experimenten gedaan die gestaafd worden aan de hand van de operationalisatie van taaldiversiteit. Van de mechanismen waaruit het model opgebouwd is, wordt beargumenteerd waarom deze realistisch zijn. Daarnaast is de analyse van dergelijke modellen onderwerp van discussie en wordt een poging gedaan dit op te lossen door middel van een clusteranalyse.

Presentatie

Bachelorproject presentatie (PDF)

Scriptie

Bachelorproject scriptie (PDF) uiteindelijke versie 2007-04-15

Bachelorproject scriptie (PDF) voorlopige versie 2007-03-05