\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage{graphicx} % om PostScript plaatje in te lassen
\usepackage{here}     % voor geforceerde plaatsing figuren

\textwidth=17.0cm
\textheight=24.0cm
\topmargin=-1cm
\oddsidemargin=-0.3cm
\evensidemargin=-0.3cm

\begin{document}

\title{Dit is de Titel}

\author{M. van Klonkerdom}

\maketitle

\begin{abstract}
In dit voorbeeld wordt een aantal elementen
uit LaTeX getoond: graphics, vergelijkingen, en bibliografische referenties
komen aan de orde.
\end{abstract}

\section{Introduction}

Bla bla bla zoals onderzocht in~\cite{Ackley85}. 
Output (action) is determined by 

\begin{equation}
A_{t} = {\cal F}(A_{[t_{0},t-\delta t]},P_{[t_{0},t]})
\end{equation}

where  $P_{[t_{0},t]}$ is the perceptual history, $A_{[t_{0},t-\delta t]}$ is 
the action history of the agent which came into existence at $t_{0}$...

\section{Method}

Bla bla in Figuur~\ref{fig:schema} we see ....

\begin{figure}[H] \centering
\includegraphics[width=5cm]{unnamed.eps}
\caption{\label{fig:schema} Een schema}
\end{figure}

\section{Results}

Bla bla. The concept of metastable states~\cite{Gardner86} has been
thorougly ...

\section{Conclusion}

It was ok.

% References

\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{Gardner86} E. Gardner, Structure of metastable states in 
the Hopfield model {\em J. Phys. A: Math. Gen. 19 (1986) L1047 }

\bibitem{Ackley85} D.H.Ackley, G.E.Hinton, T.J. Seinowski 
{\em Cognitive Sci. 9 (1985) 147}
\end{thebibliography}

\end{document}

Opmerkingen

Let op met procent-tekens: alles wat erachter staat wordt als commentaar opgevat.

NB: wat betreft referenties. Het is beter om aparte .bib files te gebruiken. De meeste mensen bouwen een eigen .bib bestand op met hun favoriete referenties uit hun vakgebied. Het voordeel van aparte .bib files is dat weergave automatisch wordt aangepast aan een biblografische standaard van tijdschrift of vakgebied. Voor kleine projecten voldoet gebruik van \bibitem

Run latex 2 a 3 keer: zo worden de citaties en figuurreferenties vastgelegd en genummerd (via de .aux file, waar je verder niet aan hoeft te komen).