Cover, studievereniging voor Kunstmatige Intelligentie en Informatica
Cover is de studievereniging voor Kunstmatige Intelligentie en Informatica. Via deze enquete probeert het bestuur inzicht te krijgen in de waardering van haar leden.
Welke studie doe je?*

Ben je lid van Cover?*

Heb je dit jaar boeken besteld bij Cover?


Activiteiten
Cover organiseert activiteiten op het gebied van studie en gezelligheid.
Hoe vaak heb je dit jaar een activiteit bezocht?
Hoe vaak ben je met een buitenlandse excursie meegeweest (ExCie, McCie en StudCie) ?

Cover promoot de activiteiten doormiddel van posters, de website en e-mail, vind je dat er voldoende promotie word gemaakt?
Vind je dat Cover meer activiteiten als lunchlezingen, discussieavonden en colloquia moet organiseren?
Vind je dat Cover meer kleine excursies naar bijvoorbeeld bedrijven moet organiseren?
Na mijn studie zou ik me meer willen richten op:
Brainstorm
Cover brengt eens in de zoveel tijd het blad "Brainstorm" uit
Lees je de Brainstorm?
Beoordeeld de volgende aspecten van het blad Brainstorm met een rapportcijferDe Brainstorm bestaat uit een vakinhoudelijk deel en een gezelligheidsdeel, geef hieronder aan welk element je belangrijker vind


Actieve leden Ben je actief binnen een commissie van Cover?
Ik wil actief worden bij Cover!Vind je dat Cover voldoende informatie ter beschikking stelt over Cover en haar activiteiten?
Vind je dat Cover voldoende informatie ter beschikking stelt voor het draaien van een commissie
Website
Cover heeft een website die te bereiken is via svcover.nl. Beoordeel de volgende elementen met een rapportcijfer:

Response
Cover waardeert input van haar leden!

Ik voel me voldoende betrokken bij Cover