17 april 2015

Door de opkomst van DNA-bewijs komt probabilistische informatie regelmatig aan de orde in strafrechtelijk forensisch onderzoek. Een vraag is hoe zulke probabilistische informatie zinvol en veilig kan worden gebruikt in combinatie met andere, vaak kwalitatieve informatie, zoals getuigenverklaringen. Die vraag is van belang omdat er gemakkelijk fouten sluipen in probabilistische redeneringen, ook in die van statistische experts. Bovendien kunnen communicatieproblemen tot vergissingen leiden, doordat probabilistisch getrainde forensich experts en kwalitatief redenerende juristen niet gewend zijn aan elkaars redeneerstijl.

In de wetenschappelijke literatuur is er een veelgebruikt model waarin probabilistische informatie wordt gecombineerd met kwalitatieve informatie: Bayesiaanse netwerken. Doel van deze workshop is om de forensische relevantie van Bayesiaanse netwerken te bespreken. Vragen die aan de orde komen zijn onder andere:

Eenieder die geïnteresseerd is in de forensische relevantie van Bayesiaanse netwerken is van harte welkom om deel te nemen aan deze workshop. Om organisatorische redenen graag aanmelden door een mail te sturen aan forensicscience@ai.rug.nl.

De locatie ligt in het oude stadscentrum op een kwartier lopen van station Groningen. Met uitzondering van de lunch zal de hele dag plaatsvinden in de oude zittingzaal van de oude rechtbank, nu het gebouw van godgeleerdheid: Oude Boteringestraat 38 in Groningen. Met de auto kunt u het best gebruik maken van parkeergarage Ossenmarkt, op enkele minuten lopen van de oude rechtbank.

10:30 Ontvangst met koffie en thee
11:00 Opening: Dr. Bart Verheij (RUG) (slides)
11:15 Dr. Silja Renooij (UU) Een inleiding in Bayesiaanse netwerken (slides)
11:45 Prof. dr. Marjan Sjerps (NFI/UvA) (On)Mogelijkheden van Bayesiaanse netwerken in forensic science en het strafrecht (slides)
12:15 Discussie
13:00 Lunch
14:00 Prof. dr. Peter van Koppen (VU) De logica van bewijs zonder en bewijs met verhalen
14:30 Prof. dr. mr. Henry Prakken (UU/RUG) Over praktische toepassing van Bayesiaanse netwerken in de rechtzaal (slides)
15:00 Discussie
15:45 Sluiting: Dr. Bart Verheij (RUG)
16:00 Einde

Na afloop zal er een informele borrel zijn.

In het project waar deze workshop deel van uit maakt wordt gewerkt aan een visie op de rol van argumenten, scenarios en kansen bij forensisch redeneren. Nadere informatie hierover is te vinden in een artikel dat recent is geaccepteerd voor publicatie in Law, Probability and Risk: Arguments, scenarios and probabilities: connections between three normative frameworks for evidential reasoning.

De organisatie bestaat uit Charlotte Vlek (RUG), Sjoerd Timmer (UU) en Bart Verheij (RUG). Deze workshop wordt georganiseerd als onderdeel van het NWO Forensic Science project “Designing and Understanding Forensic Bayesian Networks with Arguments and Scenarios” in een samenwerking tussen Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht.

Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar forensicscience@ai.rug.nl.