Method=Noise,Hamming

Query Line (first strip) =navis-H24001_7824_1318-line-023-y1=3774-y2=4404


tot ecre loo at uit volg

Found= navis-H24001_7824_1321-line-006-y1=1224-y2=1434
Rank=0 Dist=0.255188 Hyps=als boven
Found= navis-H24001_7824_1319-line-018-y1=3314-y2=3524
Rank=1 Dist=11.475324 Hyps=van
Found= navis-H24001_7824_1302-line-003-y1=680-y2=977
Rank=2 Dist=11.756512 Hyps=ho uden het ot ener V un rg luit
Found= navis-H24001_7824_1324-line-003-y1=787-y2=996
Rank=3 Dist=16.488203 Hyps=/ext/html/navis/strips/navis-H24001_7824_1324-line-003-y1=787-y2=996.hyp
Found= navis-H24001_7824_1325-line-003-y1=393-y2=645
Rank=4 Dist=30.366138 Hyps=/ext/html/navis/strips/navis-H24001_7824_1325-line-003-y1=393-y2=645.hyp
Found= navis-H24001_7824_1341-line-010-y1=1864-y2=2074
Rank=5 Dist=40.802639 Hyps=Maart Zie
Found= navis-H24001_7824_1326-line-013-y1=1962-y2=2173
Rank=6 Dist=41.195873 Hyps=/ext/html/navis/strips/navis-H24001_7824_1326-line-013-y1=1962-y2=2173.hyp
Found= navis-H24001_7824_1327-line-021-y1=3033-y2=3332
Rank=7 Dist=48.509449 Hyps=om dat