Method=Noise,Hamming

Query Line (first strip) =navis-H24001_7824_1300-line-014-y1=2309-y2=2656


loten evalle verloten en rijz ane eg op 3 de 2 Staa in loterij fi esluit

Found= navis-H24001_7824_1320-line-010-y1=1683-y2=2074
Rank=0 Dist=4.884894 Hyps=met als Missive rapp
Found= navis-H24001_7824_1313-line-018-y1=2933-y2=3143
Rank=1 Dist=7.639631 Hyps=Maatsc luit om appt (-)sche
Found= navis-H24001_7824_1342-line-026-y1=3545-y2=3887
Rank=2 Dist=20.925739 Hyps=/ext/html/navis/strips/navis-H24001_7824_1342-line-026-y1=3545-y2=3887.hyp
Found= navis-H24001_7824_1344-line-025-y1=3051-y2=3252
Rank=3 Dist=39.716476 Hyps=te lij g e ener
Found= navis-H24001_7824_1330-line-016-y1=3272-y2=3574
Rank=4 Dist=44.416000 Hyps=van Holland 3 d boven boven appt
Found= navis-H24001_7824_1299-line-015-y1=2500-y2=2800
Rank=5 Dist=45.009968 Hyps=at m iv s ? M 20 g n aart an an
Found= navis-H24001_7824_1340-line-023-y1=3514-y2=4420
Rank=6 Dist=48.184063 Hyps=t examen men mis s bladz
Found= navis-H24001_7824_1303-line-003-y1=682-y2=973
Rank=7 Dist=52.048145 Hyps=R het houden aan unning B at fi