Method=Bag-of-Words,Jaccard

Query Line (first strip) =navis-H24001_7824_1314-line-003-y1=703-y2=916


cteur

Found= navis-H24001_7824_1307-line-020-y1=3313-y2=3522
Rank=0 Dist=4368.000000 Hyps=erl d Nederlandsch ecteur ir en an
Found= navis-H24001_7824_1312-line-003-y1=786-y2=994
Rank=1 Dist=4368.000000 Hyps=/ext/html/navis/strips/navis-H24001_7824_1312-line-003-y1=786-y2=994.hyp
Found= navis-H24001_7824_1313-line-017-y1=2842-y2=3052
Rank=2 Dist=4992.000000 Hyps=l l Dire teur
Found= navis-H24001_7824_1310-line-020-y1=3323-y2=3533
Rank=3 Dist=4992.000000 Hyps=/ext/html/navis/strips/navis-H24001_7824_1310-line-020-y1=3323-y2=3533.hyp
Found= navis-H24001_7824_1309-line-010-y1=1598-y2=1808
Rank=4 Dist=5616.000000 Hyps=K K ra one va n
Found= navis-H24001_7824_1317-line-020-y1=2947-y2=3157
Rank=5 Dist=5616.000000 Hyps=cteur ormaal
Found= navis-H24001_7824_1320-line-018-y1=2771-y2=4392
Rank=6 Dist=6240.000000 Hyps=ten behoeve gebouwde
Found= navis-H24001_7824_1345-line-018-y1=2501-y2=4404
Rank=7 Dist=6240.000000 Hyps=A Har(-nas) bare ene Draag plaatsen luit