Method=Bag-of-Words,Jaccard

Query Line (first strip) =navis-H24001_7824_1300-line-016-y1=2763-y2=3061


verloti tot t van houden en verg ing esluit

Found= navis-H24001_7824_1302-line-010-y1=1677-y2=1886
Rank=0 Dist=1872.000000 Hyps=tot tomb houde rek bola verg ing
Found= navis-H24001_7824_1299-line-002-y1=691-y2=990
Rank=1 Dist=1872.000000 Hyps=- t tot he verlotin houden unning te en g B esluit fiat
Found= navis-H24001_7824_1303-line-016-y1=3122-y2=3432
Rank=2 Dist=1872.000000 Hyps=et houden van unning g e fiat
Found= navis-H24001_7824_1302-line-003-y1=680-y2=977
Rank=3 Dist=1872.000000 Hyps=ho uden het ot ener V un rg luit
Found= navis-H24001_7824_1299-line-022-y1=3678-y2=4394
Rank=4 Dist=1872.000000 Hyps=tot van uden u an en ning luit B o 00 lg bladz op
Found= navis-H24001_7824_1300-line-005-y1=948-y2=1251
Rank=5 Dist=1872.000000 Hyps=- tot houden het ver eener un g es
Found= navis-H24001_7824_1304-line-004-y1=867-y2=1077
Rank=6 Dist=2496.000000 Hyps=N ed erl het der and om van unning verg
Found= navis-H24001_7824_1301-line-015-y1=2403-y2=2701
Rank=7 Dist=2496.000000 Hyps=rloti tot het uden ho ? l t